Načítám Akce

« Všechny Akce

 • akce již proběhla.

Podpora projektů občanské společnosti (online)

15. března, 2023 | 15:00 - 17:00

Zveme vás na seminář

PODPORA PROJEKTŮ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

kde budou představeny projekty nejen Evropské unie

 • Občané, rovnost, práva a hodnoty
 • Erasmus+
 • Kreativní Evropa
 • Mezinárodní visegrádský fond

Seminář organizuje Oddělení evropských programů a fondů Úřadu vlády České republiky a Eurocentrum Praha.

 • Dotazy je možné zasílat předem na e-mail cerv@vlada.cz
 • Budeme se těšit na Vaši účast v Evropském domě
 • Seminář je možné také sledovat pomocí live streamu

Cílem programu Občané, rovnost, práva a hodnoty (Citizens, Equality, Rights and Values – CERV) je chránit a prosazovat práva a hodnoty zakotvené ve Smlouvách EU a Listině základních práv Evropské unie, mimo jiné podporou organizací občanské společnosti a podporou občanské a demokratické angažovanosti, za účelem zachování otevřené, demokratické a inkluzivní společnosti, jež je založena na zásadách právního státu. Program se obsahově dále dělí do 4 tematických složek:

 • Hodnoty Unie (ochrana a prosazování hodnoty EU);
 • Rovnost, práva a genderová rovnost (prosazování práva, zákazu diskriminace a podpora rovnosti včetně genderové rovnosti a pokračování v uplatňování hlediska genderové rovnosti a zákazu diskriminace);
 • Angažovanost a účast občanů (podpora angažovanosti a účasti občanů na demokratickém životě Unie, výměna mezi občany různých členských států a zvyšovat povědomí o jejich společné evropské historii);
 • Daphne (boj proti násilí, včetně genderově podmíněného násilí).

Erasmus+ je program EU na podporu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě. Program na období 2021-2027 klade silný důraz na otázky sociálního začleňování, na zelenou a digitální transformaci a podporu účasti mladých lidí na demokratickém procesu. Podporuje priority a činnosti stanovené v zájmu vytvoření Evropského prostoru vzdělávání, v Akčním plánu digitálního vzdělávání a v Evropské agendě dovedností. Program rovněž podporuje evropský pilíř sociálních práv, provádí strategii EU pro mládež na období 2019-2027 a rozvíjí evropský rozměr v oblasti sportu.

Kreativní Evropa je program Evropské unie na podporu kulturních a kreativních odvětví. Vznikl v roce 2014 spojením úspěšných programů MEDIA a Kultura, a díky tomu působí v celém spektru kulturních a kreativních odvětví – od architektury a kulturního dědictví, přes divadla, muzea, kina po filmy, hudbu nebo videohry. Část Kultura podporuje mezinárodní projekty v oblasti kulturních a kreativních odvětví vyjma audiovize.

Mezinárodní visegradský fond byl založen čtyřmi členskými státy visegrádské skupiny – Česka, Maďarska, Polska a Slovenska a jeho sídlo je v Bratislavě. Mezinárodní visegradský fond podporuje regionální spolupráci v rámci Visegrádského regionu (V4) i mezi regionem V4 a dalšími zeměmi, regionem západního Balkánu a Východního partnerství. Mezinárodní visegrádský fond je možné požádat o grant i podporu mobility.

Program v pdf ke stažení zde.

Živé vysílání sledujte na fb EC Praha.

Podrobnosti

Datum:
15. března, 2023
Čas:
15:00 - 17:00
Rubrika Akce:

Místo konání

29884-gdpr_pixabay_600x345