REGULACE A KOORDINACE

Regulace a koordinace 

V této rubrice si můžete přečíst o politikách EU, které se věnují regulaci či koordinaci oblastí jako azylová politika, justice a vnitro, kultura a média, ochrana spotřebitele, protiteroristické politice, vědě a výzkumu, vzdělání a školství, zaměstnanosti a sociálním věcem, nebo zdravotnictví. 

Ochrana spotřebitele, politiky spadající do oblasti prostoru svobody, bezpečnosti a práva, společných otázek bezpečnosti v oblasti veřejného zdraví, činnost v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a vesmíru patří ksdíleným pravomocím EU. V těchto oblastech  pravomoc přijímat právní předpisy členské státy a EU sdílejí. Členské země tak mohou učinit pouze v případě, že Unie v níže uvedených oblastech ještě nepředložila legislativní návrh, nebo ho ani předložit nehodlá.

Ochrana a zlepšování lidského zdraví, kultura, všeobecné vzdělávání, odborné vzdělávání, mládež a sport jsou v oblasti podpůrných pravomocí EU.  V těchto oblastech může EU členské země pouze podporovat, koordinovat jejich úsilí či jejich činnost doplňovat. Unie zde tak nemá pravomoc přijímat právní předpisy a nesmí do legislativních opatření členských zemí zasahovat.