Prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky na adrese
https://tvorimevropu.cz/ 
a všechny podřízené veřejně přístupné stránky (dále jen „webové stránky“).

Tyto webové stránky jsou plně v souladu s pravidly přístupnosti, použitelnosti a bezbariérovosti, splňují všechny důležité zásady
přístupnosti podle metodik Best practice – Pravidla pro tvorbu přístupného webu připravené Ministerstvem informatiky České republiky, metodiky Blind Friendly Web (projekt Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých) i metodiky Web Content Accessibility Guidelines.

Forma uveřejňovaných informací je v souladu se Zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací, o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky.

Při tvorbě těchto webových stránek bylo postupováno podle Metodického pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a také podle metodik Blind Friendly Web (projekt Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých).

Pro popis všech informací na tomto webu je použit jazyk HTML 5 a jazyk kaskádových stylů CSS. Všechny stránky lze zobrazit v textovém
režimu bez grafických ovládacích prvků. Pro funkčnost stránek není zapotřebí mít zapnutou podporu JavaScriptu.

Uveřejněné texty jsou publikovány v relativních jednotkách a lze je tedy zvětšovat a zmenšovat pomocí běžných funkcí lupy ve webovém prohlížeči. Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro prohlížeče, mobilní zařízení, tak i pro osoby se specifickými potřebami. Všechny odkazy jsou v textu vyznačeny zvýrazněním, výjimku tvoří samotná navigace, která je graficky oddělena od obsahu sdělení.

Informace prezentované v jiných datových formátech

Na těchto webových stránkách se nachází také odkazy na dokumenty, dostupné v jiné než hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na takové dokumenty jsou v textu doplněny informací o formátu a datové velikosti.

Může se jednat o tyto formáty:

 • PDF – prohlížení tohoto typu souborů lze ve volně dostupném programu Adobe
  Acrobat Reader nebo vestavěnými funkcei prohlížeče
 • DOC, XLS, PPT, XLS a DOCx, PPTx, XLSx, PPTx – formáty kancelářského balíku
  Microsoft Office, ke kterým je volně ke stažení prohlížeč těchto dokumentů
 • RTF – Rich Text Format – dokáže zobrazit většina běžně používaných
  textových editorů
 • ZIP – některé soubory mohou být z důvodu velikosti nebo nutnosti
  zabalit více souborů najednou komprimovány

Kontakt na správce webu

Tvůrcem tohoto webu je společnost Meta IT s.r.o. Vaše náměty, připomínky či informace o problémech, na které narazíte při používání těchto webových stránek můžete poslat na adresu euroskop@vlada.cz.

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 15. 10. 2020.