Mladí lidé věří unijním institucím víc než národním

02.08.2005
Výsledky průzkumu financovaného EU ukázaly, že že většina mladých lidí se o politiku nezajímá a mladí věří evropským institucím víc než svým národním.

V rámci projektu financovaného Evropskou unií a nazvaného Politické zapojení mladých lidí v Evropě (zkráceně „EUYOUPART“) bylo v osmi členských státech EU provedeno 8.030 přímých rozhovorů s Evropany ve věku od 15 do 25 let. 53 procent z nich ještě studovalo, 34 procent se již zapojilo do pracovního procesu a 7 procent dotazovaných bylo bez práce.

Základním cílem projektu bylo získat společné údaje o názorech mladých lidí na politiku v průřezu odlišných politických kultur, různých stupňů možnosti zapojení do politiky v jednotlivých zemích nebo různých kulturních tradic.

Výsledky ukázaly, že většina (63 %) mladých lidí se o politiku nezajímá a že mladí věří evropským institucím víc než svým národním institucím. O politiku se podle vlastního vyjádření nejvíce zajímali mladí lidí v Německu (51 %) a v Itálii (42 %) a nejméně ve Velké Británii (30 %), v Estonsku (29 %) a na Slovensku (28 %).

Zájem mladých lidí o politiku roste s jejich věkem. Většina tázaných – ať se o politiku zajímali či nikoli – je přesvědčena, že nejefektivnějším prostředkem účasti na politickém dění jsou volby; poměrně vysoké procento mladých lidí využívá svého hlasovacího práva.

Poznatky z projektu také ukazují, že přes nedůvěru vůči politickým stranám se mnozí cítí být příznivci určité strany, ale přitom mají za to, že práce pro nevládní organizace je účinnější než práce pro politickou stranu. Z výsledků ze všech osmi zemí vyplývá, že mladí lidé nejvíc věří nevládním organizacím, jako jsou Greenpeace nebo Amnesty International.

Souhrnné výsledky průzkumu lze nalézt ZDE

Sdílet tento příspěvek