EK připravuje pomoc rozvojovým zemím z prodaných letenek

02.09.2005
Komise publikovala dokument, který navrhuje dvě formy příspěvku rozvojovým zemím – dobrovolnou i povinnou.

Evropská komise včera publikovala pracovní dokument, v němž analyzuje možné zavedení příspěvku na rozvojovou pomoc z každé prodané letenky v EU. Oficiální rozvojová pomoc stále ještě nesplňuje požadavky Rozvojového cíle tisíciletí vytýčené Organizací spojených národů. Rada ministrů proto po podrobném prozkoumání ostatních variant pověřila Komisi, aby se blíže věnovala možným způsobům zavedení nové daně v letecké přepravě.

Komise se ve své analýze soustředí na dvě varianty: variantu Dobrovolně-Povinně (Voluntary-Mandatory), v rámci které by se členské státy dobrovolně rozhodly, jestli uvalí povinnou daň na prodané letenky, a variantu Dobrovolně-Dobrovolně, kdy by se členské státy mohly rozhodnout umožnit cestujícím dobrovolně přispět na rozvojovou pomoc. Komise připomíná, že členské státy mohou takovou daň zavést i samy z vlastní iniciativy, domnívá se ale, že společný postup v rámci EU zviditelní takový krok před zářijovým hodnotícím zasedáním OSN, omezí potenciální negativní efekty a zabrání možným rozporům s evropským právem.

Evropská unie se tradičně soustředí na rozvojovou pomoc a je v současnosti jejím největším dárcem a zároveň i největším obchodním partnerem rozvojových zemí.

Sdílet tento příspěvek