Firmy podceňují nové evropské směrnice

18.07.2006
Změny k lepšímu na evropský kapitálový trh má přinést směrnice o trzích s finančními instrumenty. Firmy však přípravu na její implementaci podceňují.

Tím se nejen připravují o výhody, které jim může direktiva přinést, ale zároveň mohou způsobit zpomalení efektivního rozvoje kapitálového trhu – alespoň to tvrdí výzkum poradenské firmy KPMG international.

Podle jejího výzkumu se na aplikaci nové směrnice známé pod zkratkou MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), která má evropským podnikům i investorům pomoci snížit náklady na kapitál, zvýšit množství investic, a tím i podpořit dynamičtější růst ekonomiky i bohatství celé společnosti, začala připravovat jen necelá třetina finančních institucí. Navíc řídící pracovníci ve více než třetině firem, kterých se směrnice bude týkat, nevěděli či nebyli schopni specifikovat kroky, které jejich firma učinila pro přípravu na směrnici MiFID.

„Pokud má direktiva splnit svůj účel a příznivě ovlivnit evropské investování, je nezbytné, aby se s ní podniky předem seznámily a řádně se na ni připravily,“ upozorňuje Pavel Závitkovský, partner zodpovědný za služby pro interní audit společnosti KPMG Česká republika.
Jen 29 procent dotázaných představitelů firem potvrdilo, že už stanovili projektového manažera a tým lidí, kteří mají přípravu na tuto změnu na starosti. Zhruba polovina z nich pak už na implementaci MiFID myslela i při rozpočtování podnikových financí. „Směrnice sice nezačne platit dříve než v listopadu příštího roku, ovšem firmy, které ji chtějí využívat, musí mít všechny systémy připravené už k prvnímu březnu, kdy se spustí velké testování,“ varuje Pavel Závitkovský, s tím, že jde o náročný proces, jehož zavádění zabere několik měsíců.

Nové právní normy se totiž týkají širokého spektra podnikových procesů, a to jak uvnitř firmy, tak i ve vztahu k jejímu okolí. Jedná se například o vnitřní audit, řízení rizik, transparentnost obchodů, informační povinnost vůči klientům, etické normy a mnoho dalších oblastí. Finanční instituce, které si chtějí udržet konkurenceschopnost i po zavedení této direktivy, by měly začít s přípravou co nejrychleji. Jeho slova potvrzuje i Evropská komise, která již před několika měsíci vyzvala sektor finančních služeb, aby se na MiFID začal připravovat.

Aktuální výzkum KPMG International však odhalil výrazně laxní přístup většiny podniků. A to přesto, že firmy věří v přínos direktivy MiFID a v její pozitivní vliv na evropský kapitálový trh. Zhruba polovina představitelů dotázaných společností se domnívá, že MiFID zjednoduší vstup na zahraniční retailové trhy a zároveň pomůže k větší transparentnosti na evropských trzích. Pětina dotázaných také počítá s úsporou transakčních nákladů. „Bohužel opět jen třetina respondentů si už připravuje strategii na implementaci MiFID,“ připomíná málo povzbudivé výsledky průzkumu Pavel Závitkovský.

Autor: Kateřina Štíchová

Sdílet tento příspěvek