Summit regionů: Společně to dokážeme!

06.03.2009
Euroskop

V Praze dnes končí dvoudenní Evropský summit regionů a měst, kterého se účastní několik set zástupců regionální samosprávy z celé EU. Setkání, mezi jehož hlavní témata patří dopady hospodářské krize na evropské regiony, pořádá město Praha ve spolupráci s Výborem regionů, poradním orgánem EU zastupujícím města a obce zemí Unie.

Program druhého dne Summitu začal ranními úvodními projevy primátora Prahy Pavla Béma, předsedy Výboru regionů Luca van der Brande, předsedy Evropské komise José Barrosa a ministra pro místní rozvoj Cyrila Svobody. Všichni řečníci akcentovali zejména důležitou roli regionů a měst v potlačování ekonomické krize a vyzývali k prohloubení spolupráce.

První den varoval Van den Brande před protekcionismem jako řešením dopadů hospodářské krize. Podle něj by měly regiony mezi sebou spolupracovat, ne si konkurovat. Jednou z možností řešení krize by mělo být také rychlejší čerpání prostředků ze strukturálních fondů. Tyto peníze by pak měly směřovat hlavně k menším a středním regionálním podnikům.

Regiony, podílejte se na politice

V podobném duchu navázal i dnes, když apeloval na přítomné regionální lídry, aby vytvářeli pouto mezi Unií a občany právě skrze regionální zastoupení. Zdůraznil, že města a regiony by se měli více a hlavně viditelněji podílet na unijní politice, neboť jsou zprostředkovateli komunikace mezi Bruselem a domovy občanů EU.

Příspěvky primátora Béma a ministra Svobody se víceméně omezily na deklarování snahy společného budování partnerství na úrovni měst a regionů. Nejdéle a nejvýrazněji zněl následně hlas předsedy Barrosa, který se věnoval roli regionů v současné finanční krizi.

Evropská nezaměstnanost…

Očekávaný pokles hospodářského růstu o 2% se dotkne každého občana EU. Nejvýrazněji se to projeví v nezaměstnanosti, proto Barroso vyzval Unii ke koherentnímu přístupu. V EU může nezaměstnanost kvůli krizi dosáhnout vysokých čísel a „představitelé společenství proto musejí být kreativní a flexibilní při řešení jejích dopadů, řekl předseda Komise. Spolupráci označil za jedinou možnost, jak postupovat kupředu.

Regiony by podle něj měly využít místní příležitosti a zaměřit se na opatření s rychlou ekonomickou návratností, především na vytváření zelených pracovních míst, na využívání čistých technologií a na energetickou účinnost. Podle Barrosa je v těchto podmínkách ideálně možné skloubit klimatický postoj Unie a snahu o hospodářský růst.

…a strukturální fondy

Barroso řekl, že důležitou roli při boji s krizí budou ve městech a regionech hrát evropské strukturální fondy, ale je proto nutné, aby se zrychlilo a zjednodušilo čerpání z nich. Komise podle něj připravila zrychlené programy pro čerpání peněz z těchto fondů. V roce 2009 tak můžeme získávat podporu z fondu o 11 miliardách eur. Barroso podtrhl zejména vytváření pracovních míst a podporu komunitárním programům jako je propojování energetické sítě.

Evropský duch jako priorita

„Krize bude nějakou chvíli trvat, ale zotavíme se z ní, uvedl na závěr svého příspěvku Barroso. Dále zdůraznil, že se ji podaří rychleji vyřešit, pokud budou jednotlivé evropské státy a regiony spolupracovat. „V egoismu obnova nespočívá, musíme spolupracovat, dodal. Jako jeden z příkladů uvedl německé šrotovné, které pomáhá automobilkám v celé Evropě, neboť podporuje poptávku po nových autech.

Předseda Komise uznal, že je třeba užívat státní pomoc tam, kde je to nezbytné. Výjimečná opatření přijatá ve výjimečné situaci ale podle něj nesmí zpochybnit společnou budoucnost celé Unie. Základem zotavení je udržení společného jednotného trhu, který mohou podporovat i přítomné regiony.

Summit regionů samotný nemůže přijmout žádné řešení nebo učinit nějaký konkrétní krok. Závěry z pražského setkání ale chce jeho předseda Van den Brande předložit hlavám evropských států na březnovém summitu Evropské unie.

Jak funguje Výbor regionů, se dočtete zde.

Autor: Euroskop

Sdílet tento příspěvek