O východním partnerství: Na východ od nás nejsou lvi


Tereza Vávrová, EUROSKOP, 12. května 2009

Ve dnech 5.-6. května 2009 se v pražském Černínském paláci uskutečnila mezinárodní konference o východním partnerství „Eastern Partnership: Towards Civil Society Forum.“ Cílem konference, kterou uspořádala Asociace pro mezinárodní otázky, bylo prodiskutovat možnosti zapojení občanské společnosti do iniciativy Východního partnerství, kterou Evropská unie zahájila v následujících dnech.

Shromáždění přivítal ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg, v průběhu dne přednesli projevy zástupci Evropské unie v čele s komisařkou pro vnější vztahy Benitou Ferrero-Waldner a zvláštními zmocněnci EU Pierrem Morelem a Peterem Semnebym.

Na úvod pronesl projev premiér v demisi Topolánek, který zdůraznil, že „není možné se tvářit, že na východ od nás nic není, že jsou tam pouze lvi, jsou tam země, které mají evropské ambice.“ A dodal, že „doplnění euroatlantické vazby a Středomořské unie o projekt východního partnerství bylo logickým důsledkem evropské politiky blízkých sousedů.“

Východní partnerství je tak vnímáno jako politická iniciativa, jež slouží strategickým zájmům Evropské unie. Podpisem společné deklarace Unie a šest post-sovětských zemí stvrdily svůj zájem na hlubší politické i hospodářské spolupráci. Východní partnerství nabízí Arménii, Ázerbájdžánu, Bělorusku, Gruzii, Moldavsku a Ukrajině pomoc s politickými, ekonomickými či sociálními reformami nutné ke sblížení EU.

První panel se věnoval vytváření hodnotového partnerství. Jednotliví zástupci se v podstatě shodli na několika bodech, které zformulovali do závěrečného doporučení v předvečer oficiálního summitu.

Doporučení expertů

Konkrétně jde o propojení procesu rozvoje demokracie s bližší spoluprácí a případně integrací do EU. Evropská komise by se měla věcí výrazněji zabývat na základě pozorování organizací jako je například OBSE a předkládat pravidelné zprávy Radě. Evropský parlament by se měl nezávisle na Komisi pokusit podpořit své východní protějšky.

Celkově by se podle přítomných expertů měla EU zaměřit na rozvoj občanské společnosti v daném regionu a nesoustředit se pouze na mezivládní vazby. Plánuje se vznik speciální platformy na podporu demokracie z evropských fondů, která by informovala o stavu a vývoji občanské společnosti. Její webová presentace by měla být spuštěna začátkem příštího roku.

Novinkou byl experty představený systém odměn a sankcí vůči východním partnerským zemím. Státy podporující demokratický rozvoj společnosti by měly být podpořeny příslibem vstupu do EU nebo asociační smlouvou, naopak státy nedostatečně postupující by čelily zkracování podpory EU či dokonce sankcím.

Financování

EU se zavázala, že projekt podpoří programem partnerství, do něhož do roku 2013 vloží 600 milionů eur (16,1 miliardy korun). EU nabízí dohody o přidružení, zóny volného obchodu, snadnější poskytování vstupních víz do evropského bloku a další doplňkové ekonomické a sociální programy.

Autor: Tereza Vávrová, EUROSKOP

Sdílet tento příspěvek