MEMO: Formace Rady ministrů

10.02.2015
Euroskop

Seznam odborných formací Rady ministrů, jak existují od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost.

MEMO: Formace Rady ministrů

Rada Evropské unie, která je na úrovni EU koncipována jako protiváha nadnárodním prvkům repre­zentovaným především Komisí a Evropským parlamentem, je – zjednodušeně řečeno – institucí o třech funkčně oddělených „rovinách“. První z nich tvoří Evropská rada, summit hlav států a vlád, druhou Rada ministrů (resp. její odborné formace) a třetí tzv. Coreper, Výbor stálých zástupců.

Od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost předsedá Evropské radě stálý předseda Evropské rady, zatímco na nižších úrovních Rady pokračuje institut rotujícího půlročního předsednictví jednotlivých členských států.

Vzhledem k tomu, že stran odborných formací Rady ministrů (tj. druhé „roviny“) existuje řada nejasností, přinášíme na následujících řádcích jejich výčet.

V současnosti existuje deset odborných formací Rady ministrů, byť ještě před několika lety jich bylo šestnáct. K redukci došlo na základě závěrů summitu Evropské rady v Seville 21.-22. června 2002 (resp. jejich přílohy II). Lisabonská smlouva posléze rozdělila Radu pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy na dvě formace.

TTE

Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku

ECOFIN

Rada pro hospodářské a finanční záležitosti

COMPET

Rada pro konkurenceschopnost (vnitřní trh, průmysl, výzkum)

JHA

Rada pro spravedlnost a vnitřní věci

EYCS

Rada pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport

GAC

Rada pro obecné záležitosti

FAC

Rada pro zahraniční věci

EPSCO

Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele

AGRIFISH

Rada pro zemědělství a rybolov

ENV

Rada pro životní prostředí

Odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality