MEMO: Generální ředitelství (DGs) Komise

10.02.2015 Euroskop Seznam nejdůležitějších generálních ředitelství (Directorates General; DGs) Komise (stav k 10. únoru 2015).MEMO: Generální ředitelství (DGs) KomiseGenerální ředitelství (DGs) Komise jsou z hlediska tvorby unijních politik nezastupitelné -…

Pokračovat ve čteníMEMO: Generální ředitelství (DGs) Komise

MEMO: Frakce v Evropském parlamentu

10.02.2015 Euroskop Seznam frakcí (politických skupin) působících v Evropském parlamentu v období 2015-2020 (stav k 10. únoru 2015).MEMO: Frakce v Evropském parlamentuFrakce (politické skupiny) působící v Evropském parlamentu jsou vyjádřením…

Pokračovat ve čteníMEMO: Frakce v Evropském parlamentu

MEMO: Formace Rady ministrů

10.02.2015 Euroskop Seznam odborných formací Rady ministrů, jak existují od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost.MEMO: Formace Rady ministrůRada Evropské unie, která je na úrovni EU koncipována jako protiváha nadnárodním prvkům…

Pokračovat ve čteníMEMO: Formace Rady ministrů

MEMO: Výbory Evropského parlamentu

10.02.2015 Euroskop Seznam všech výborů Evropského parlamentu působících v této instituci mezi lety 2014-2020 (stav k 10. únoru 2015).MEMO: Výbory Evropského parlamentuVýbory jsou klíčovými orgány Evropského parlamentu. Vzniká zde naprostá…

Pokračovat ve čteníMEMO: Výbory Evropského parlamentu

MEMO: Schémata rozhodovacích procedur

10.02.2015 Euroskop Orientační grafická schémata čtyř rozhodovacích procedur, jichž se v EU využívá nejčastěji.Schéma konzultační proceduryPoznámky:1. Komise může svůj návrh z projednávání kdykoli stáhnout.2. Standardní lhůta pro jednotlivé kroky není…

Pokračovat ve čteníMEMO: Schémata rozhodovacích procedur

MEMO: Generální ředitelství (DGs) Komise

10.02.2015 Euroskop Seznam nejdůležitějších generálních ředitelství (Directorates General; DGs) Komise (stav k 10. únoru 2015).MEMO: Generální ředitelství (DGs) KomiseGenerální ředitelství (DGs) Komise jsou z hlediska tvorby unijních politik nezastupitelné -…

Pokračovat ve čteníMEMO: Generální ředitelství (DGs) Komise

MEMO: Frakce v Evropském parlamentu

10.02.2015 Euroskop Seznam frakcí (politických skupin) působících v Evropském parlamentu v období 2015-2020 (stav k 10. únoru 2015).MEMO: Frakce v Evropském parlamentuFrakce (politické skupiny) působící v Evropském parlamentu jsou vyjádřením…

Pokračovat ve čteníMEMO: Frakce v Evropském parlamentu

MEMO: Výbory Evropského parlamentu

10.02.2015 Euroskop Seznam všech výborů Evropského parlamentu působících v této instituci mezi lety 2014-2020 (stav k 10. únoru 2015).MEMO: Výbory Evropského parlamentuVýbory jsou klíčovými orgány Evropského parlamentu. Vzniká zde naprostá…

Pokračovat ve čteníMEMO: Výbory Evropského parlamentu

MEMO: Schémata rozhodovacích procedur

10.02.2015 Euroskop Orientační grafická schémata čtyř rozhodovacích procedur, jichž se v EU využívá nejčastěji.Schéma konzultační proceduryPoznámky:1. Komise může svůj návrh z projednávání kdykoli stáhnout.2. Standardní lhůta pro jednotlivé kroky není…

Pokračovat ve čteníMEMO: Schémata rozhodovacích procedur