MEMO: Generální ředitelství (DGs) Komise

10.02.2015
Euroskop

Seznam nejdůležitějších generálních ředitelství (Directorates General; DGs) Komise (stav k 10. únoru 2015).

MEMO: Generální ředitelství (DGs) Komise

Generální ředitelství (DGs) Komise jsou z hlediska tvorby unijních politik nezastupitelné – právě ona odborně zastřešují legislativní návrhy, které v Komisi vznikají. Kolegium komisařů do nich pak těsně před zveřejněním zpravidla zasahuje jen výjimečně.

Komise sama své „útvary“ dělí na generální ředitelství a služby. Generální ředitelství jsou meritorně nejdůležitější, zatímco služby se zabývají všeobecnými administrativními otázkami či mají velmi konkrétní mandát.

Generální ředitelství podle politik

Další útvary a služby

Seznam odkazů

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality