MEMO: Schémata rozhodovacích procedur

10.02.2015
Euroskop

Orientační grafická schémata čtyř rozhodovacích procedur, jichž se v EU využívá nejčastěji.

Schéma konzultační procedury

Poznámky:

1. Komise může svůj návrh z projednávání kdykoli stáhnout.

2. Standardní lhůta pro jednotlivé kroky není stanovena.

3. Uvedené schéma je jen orientační.

Schéma procedury spolupráce (čl. 252 Smlouvy o založení ES revidované Smlouvou z Nice)

* Lisabonská smlouva proceduru spolupráce zrušila.

Poznámky:

1. V případě nesplnění požadovaných podmínek legislativního procesu (a v případě neexistence alternativního postupu) projednávání návrhu končí.

2. Komise může svůj návrh z projednávání kdykoli stáhnout.

3. Standardní lhůta pro jednotlivé kroky činí tři měsíce (není-li uvedeno jinak). Po dohodě Rady a Evropského parlamentu ji lze prodloužit o třetinu.

4. Procedura se vyznačuje intenzivní komunikací mezi jednotlivými zainteresovanými aktéry. Uvedené schéma je jen orientační.

Schéma spolurozhodovací procedury nebo-li řádného legislativního postupu (čl. 294 Smlouvy o fungování EU)

Poznámky:

1. V případě nesplnění požadovaných podmínek legislativního procesu (a v případě neexistence alternativního postupu) projednávání návrhu končí.

2. Komise může svůj návrh z projednávání kdykoli stáhnout.

3. Standardní lhůta pro jednotlivé kroky činí tři měsíce (není-li uvedeno jinak). Po dohodě Rady a Evropského parlamentu ji lze prodloužit o třetinu.

4. Procedura se vyznačuje intenzivní komunikací mezi jednotlivými zainteresovanými aktéry. Uvedené schéma je jen orientační.

Schéma rozpočtové procedury (čl. 315 Smlouvy o fungování EU)

nová rozpočtová procedura po Lisabonské smlouvě

Zdroj: Rozpočet Evropské unie – základní údaje (http://ec.europa.eu)

Poznámka:

Procedura se vyznačuje intenzivní komunikací mezi jednotlivými zainteresovanými aktéry. Uvedené schéma je jen orientační.

Odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality