MEMO: Výbory Evropského parlamentu

10.02.2015
Euroskop

Seznam všech výborů Evropského parlamentu působících v této instituci mezi lety 2014-2020 (stav k 10. únoru 2015).

MEMO: Výbory Evropského parlamentu

Výbory jsou klíčovými orgány Evropského parlamentu. Vzniká zde naprostá většina pozměňovacích návrhů k textům předkládaným Komisí, a to jak na základě příslušnosti ke konkrétní frakci (politické skupině), tak i s ohledem na příslušnost ke konkrétnímu národnímu státu – záleží na konkrétním legislativním procesu. Výbory jsou proto často také objektem lobbingu ze strany rozličných zainteresovaných aktérů.

Výbory se člení na stálé a dočasné; s každým novým volebním obdobím se jejich výčet částečně mění. V současnosti existuje dvacet stálých výborů a dva podvýbory – pro lidská práva (DROI) a pro bezpečnost a obranu (SEDE).

Stálé výbory

AFET

Zahraniční věci

DROI

Lidská práva (podvýbor)
SEDE Bezpečnost a obrana (podvýbor)

DEVE

Rozvoj

INTA

Mezinárodní obchod

BUDG

Rozpočet

CONT

Rozpočtová kontrola

ECON

Hospodářství a měna

EMPL

Zaměstnanost a sociální věci

ENVI

Životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

ITRE

Průmysl, výzkum a energetika

IMCO

Vnitřní trh a ochrana spotřebitelů

TRAN

Doprava a cestovní ruch

REGI

Regionální rozvoj

AGRI

Zemědělství a rozvoj venkova

PECH

Rybolov

CULT

Kultura a vzdělávání

JURI

Právní záležitosti

LIBE

Občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

AFCO

Ústavní záležitosti

FEMM

Práva žen a rovnost pohlaví

PETI

Petice

Odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality