Češi věří, že v roce 2016 bude líp


Ipsos, Euroskop, 9.12. 2015

Z aktuálního výzkumu agentury Ipsos provedeného v říjnu 2015 na reprezentativním souboru populace ve věku 18-65 let vyplývá, že přibývá Čechů s optimistickým názorem na další vývoj ekonomické situace jak v Česku, tak v jejich domácnosti. To souvisí i s růstem pocitu štěstí během posledních let.

Od roku 2012 kontinuálně narůstá počet lidí, kteří jsou optimističtí ohledně budoucího ekonomického vývoje. Oproti loňskému roku se jejich počet opět navýšil, a to o 5 % bodů. Celkem 16 % Čechů věří, že se ekonomická situace v příštích 6 měsících bude v České republice dále zlepšovat. Nicméně nejvíce lidí se přiklání spíše ke stagnaci (téměř 60%).

„Ať už se jejich vnímání zakládá na osobních zkušenostech, na tom, co slyší ve svém okolí nebo z médií, je to určitě dobrá zpráva,“ řekl k výsledkům výzkumu Tomáš Macků, ředitel komunikace agentury Ipsos, která výzkum zrealizovala. „Samozřejmě to i vytváří prostor pro další zvyšování jak spotřebitelské poptávky, tak i výše maloobchodních tržeb,“ dodal.

Ipsos, výzkum, pocit štěstí

Nejvíce optimistů u lidí do 24 let

Větší důvěru než v ekonomickou situaci ve státe však mají lidé sami v sebe. Čtvrtina populace ve věku 18-65 let věří v další zlepšování své osobní ekonomické situace, čili ve své domácnosti a i zde zaznamenáváme trvalý růst optimismu v posledních 4 letech.

Nejvíce optimistů je mezi mladými lidmi do 24 let. Vlastní finanční situaci vidí do budoucna pozitivně 41 % z nich. Vysoké je toto číslo také u lidí do 34 let, a to 37 %. S věkem hladina optimismu u lidí postupně klesá. Nejvíce skeptičtí jsou lidé starší 55 let, kteří očekávají spíše zhoršení.

Z ostatních sociodemografických údajů jsou největší rozdíly vedle již uvedeného věku také v názorech lidí podle jejich nejvyššího dosaženého vzdělání. Výrazně optimističtější jsou lidé s vysokoškolským vzděláním.

Proč se lidé cítí šťastní

Určitě zajímavé je, že s dlouhodobým růstem optimismu v ekonomiku roste mezi lidmi i pocit štěstí. V říjnu 2015 uvedly téměř tři čtvrtiny populace, že jsou šťastní (před rokem to byly jenom 2/3).

Platí, že lidé, kteří věří ve zlepšení vlastní finanční situace, zároveň častěji uvádějí, že se cítí šťastní. Oproti loňskému roku také klesl počet lidí, kteří se cítí unaveně, z 37 % na 29 %, i když právě únava je stále nejčastější odpovědí Čechů na otázku, jak se cítí. Dále potom odpovídají, že se cítí normálně (26 %), v klidu a v pohodě (18 %), ale také znepokojeně (13 %).

Z pocitů lidí se během posledního roku nejvíce zvýšil pocit znepokojení, což souvisí s celkovou situací ve světě. Nutno říci, že výzkum Ipsosu byl realizován ještě před listopadovým teroristickým útokem v Paříži.

Autor: Ipsos, Euroskop

Sdílet tento příspěvek