Energie v listopadu 2015

09.12.2015 Euroskop Rada odsouhlasila první závěry ke správě Energetické unie, Rada odsouhlasila regulaci středních spalovacích zařízení Rada stanovila principy, podle kterých by se měl řídit systém správy Energetické unie Regulace…

Pokračovat ve čteníEnergie v listopadu 2015

Institucionální záležitosti v listopadu 2015

09.12.2015 Euroskop Rozpočet EU na rok 2016 byl přijat, Komise přichází s dalším posílením ochrany bankovních vkladů, EP chce "poevropštit" volby do EP Rada a EP se shodly na podobě…

Pokračovat ve čteníInstitucionální záležitosti v listopadu 2015

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v listopadu 2015

09.12.2015 Euroskop Je nutná důkladnější kontrola zbraní v EU, tvrdí Komise, Pokračování migrační krize: 3 mld. € pro Turecko a větší kontrola schengenských hranic, Europol bude mít silnější pravomoci, shodly…

Pokračovat ve čteníSpravedlnost, svoboda a bezpečnost v listopadu 2015

Vnější obchodní vztahy v listopadu 2015

09.12.2015 Euroskop Rozšiřování EU: jak si vedou jednotliví kandidáti, Nová evropská politika sousedství, jak si ji představuje Komise Komise představila plán na revizi Evropské politiky sousedství Komise zhodnotila přístupový proces…

Pokračovat ve čteníVnější obchodní vztahy v listopadu 2015

Vnitřní trh v listopadu 2015

09.12.2015 Euroskop Ocelářství v EU trpí stále vážnými problémy, Akční plán CMU přivítala Rada, Pravidla zvyšující transparentnost v obchodech zajišťující financování vstupují v platnost Rada usiluje o znovuoživení ocelářství v…

Pokračovat ve čteníVnitřní trh v listopadu 2015

Výchova, vzdělání a mládež v listopadu 2015

09.12.2015 Euroskop Unie usiluje o vědce ze třetích zemí Vědci a studenti ze třetích zemí by měli mít snazší přístup na území EU Unie usiluje o vědce ze třetích zemíSměrnice…

Pokračovat ve čteníVýchova, vzdělání a mládež v listopadu 2015