Daně v listopadu 2015

09.12.2015
Euroskop

Směrnice o zdanění příjmů z úspor byla zrušena

  • Původní směrnice regulující daně z příjmů z úspor byla zrušena

Krátce…

Směrnice o zdanění příjmů z úspor byla zrušena

Rada 10. 11. 2015 zrušila směrnici o zdanění příjmů z úspor (č. 48/2003), která od roku 2005 umožňovala správcům daně lepší přístup k informacím týkajícím se soukromých střadatelů. Směrnice stanovila požadavek na automatickou výměnu informací mezi členskými státy ohledně soukromých příjmů z úspor. Díky tomu mohly být úrokové platby provedené v jednom členském státě ve prospěch rezidentů jiných členských států zdaněny v souladu s právními předpisy státu daňové rezidence. Ke zrušení této směrnice se přistoupilo poté, co byla posílena opatření k předcházení daňovým únikům. Směrnice se totiž značně překrývala s jinými právními předpisy v této oblasti. V prosinci 2014 přijala Rada směrnici č. 107/2014, kterou se mění ustanovení týkající se povinné automatické výměny informací mezi správci daní. Tato směrnice rozšiřuje rozsahuvedené výměny, jež tak nyní zahrnuje úroky, dividendy a další druhy příjmů. Směrnice vstoupí v platnost 1. 1. 2016. Má obecně širší oblast působnosti než směrnice předchozí. Stanoví, že v případě překrývání působnosti má přednost směrnice č. 107/2014. Zavádí jednotný globální standard, který pro automatickou výměnu informací vypracovala OECD.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality