Výchova, vzdělání a mládež v listopadu 2015

09.12.2015
Euroskop

Unie usiluje o vědce ze třetích zemí

    • Vědci a studenti ze třetích zemí by měli mít snazší přístup na území EU

Unie usiluje o vědce ze třetích zemí

Směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, výměnných pobytů žáků, placené a neplacené odborné přípravy, dobrovolné služby a činnosti au-pair (KOM(2013)151)

  • Coreper schválil 26. 11. 2015 dohodu dosaženou s EP týkající se návrhu směrnice, která by měla zvýšit atraktivitu EU pro studenty a výzkumné pracovníky ze třetích zemí. Návrh byl následně 1. 12. 2015 přijat také Radou.

Pozadí

EU potřebuje pro svůj rozvoj vysoce kvalifikovanou pracovní sílu. Kapacity Unie ovšem nestačí, a proto Unie usiluje o vysoce kvalifikované pracovníky a studenty ze třetích zemí. EP se společně s Radou 17. 11. 2015 neformálně dohodl na nových pravidlech, která by měla usnadnit přístup studentů a vědců ze třetích zemí. Vzájemná dohoda by měla také usnadnit a zlepšit podmínky pro stážisty mimo země EU.

Dohodou Unie usiluje o to stát se atraktivnějším, konkurenceschopnějším prostorem v rámci globálního světa, který by byl žádaný pro vysoce vzdělané lidi. Dohody mezi Radou a EP bylo symbolicky dosaženo během mezinárodního dne studenstva.

Klíčové a sporné body

Revidovány by měly být dvě stávající směrnice. Jedná se o směrnici č. 114/2004 týkající se studentů a druhá směrnice č. 71/2005 se věnuje výzkumným pracovníkům. Cílem návrhu směrnice je zlepšit postavení EU v globální soutěži o talenty. Nová pravidla by měla obě směrnice sloučit a mělo by dojít k následujícím změnám:

  1. Studenti a výzkumní pracovníci by měli mít nově právo pobývat alespoň 9 měsíců po ukončení studia nebo výzkumu na území EU s cílem hledat zaměstnání nebo založit firmu. Unie by prostřednictvím nich mohla využívat jejich dovednosti. V současné době mohou jednotlivé členské státy rozhodnout o tom, zda a jak dlouho mohou studenti a výzkumní pracovníci ze třetích zemí zůstat po skončení studia nebo výzkumu.
  2. Nová iniciativa by měla také usnadnit studentům a výzkumným pracovníkům pohyb v rámci EU během jejich pobytu. Výzkumníci by se měli moci rovněž pohybovat v rámci EU po delší dobu než nyní.
  3. Výzkumní pracovníci by měli mít také právo dovézt s sebou své rodinné příslušníky. Tito rodinní příslušníci by měli mít během svého pobytu v Evropě právo pracovat.
  4. Studenti by měli získat právo pracovat alespoň 15 hodin týdně.

Kromě pravidel týkajících se studentů a výzkumných pracovníků by měla nová směrnice upravit také pravidla pro stážisty a dobrovolníky v rámci Evropského dobrovolnického programu. Ti by měli mít z jednotných podmínek prospěch, protože by jim měly poskytnout větší ochranu. Nová právní úprava by se měla týkat také au pair, což by bylo poprvé, kdy by byly au pair zahrnuty do unijního práva.

Předpokládaný další vývoj

Směrnice vstoupí v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU. Ode dne vstupu v platnost mají členské státy 2 roky na to, aby tuto směrnici provedly do vnitrostátních právních předpisů.

Odkazy

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality