KULATÝ STŮL: Pracovní mobilita EU

Národní konvent zorganizoval kulatý stůl s názvem Pracovní mobilita v EU

V EU pracuje celkem 11 milionů tzv. mobilních pracovníků, z nichž až 1,9 milionu je dočasně vyslaných. Jaké mají mzdy a sociální zabezpečení? Je třeba stanovit na celoevropské úrovni dodatečná pravidla pro jejich pohyb?

Nejen těmito otázkami se zabýval Národní konvent o Evropské unii v rámci dalšího kulatého stolu s názvem Pracovní mobilita v EU v české perspektivě. Jednání se uskutečnilo v pátek 1. dubna 2016 a bylo zaměřeno na vysílání pracovníků členských zemí EU, jejich sociální a mzdové standardy a možnosti jejich zlepšení.

V souvislosti s tím se bude také diskutovalo o budování vnitřního trhu zboží a služeb nebo o českém přístupu k pracovní mobilitě v EU. Kulatého stolu se zúčastnil státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza, předseda ČMKOS Josef Středula nebo předseda Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek.

„Mobilita pracovní síly je základní podmínkou hospodářského růstu v EU. Pro představu, počet mobilních pracovníků je dnes vyšší než počet obyvatel České republiky. Je přitom nezbytné, aby měli pracující v jiném členském státě zajištěn vysoký stupeň ochrany svých sociálních jistot. Adekvátní a rovné odměny za práci, potlačení sociálního dumpingu a neobcházení pracovních práv jsou oblasti, které Evropská unie musí řešit. Pracovní mobilita v EU je aktuálně velmi diskutovaným tématem a bude jím i nadále. Evropská komise zveřejnila na začátku března návrh na revizi směrnice o vysílání pracovníků, projednávání tohoto návrhu bude nepochybně jedním z hlavních témat nadcházejícího slovenského předsednictví v Radě EU,“ uvedl státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza.

 

 

fotogaleriedoporucenipodkladovy_dokumentvideo

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality