DOPORUČENÍ: Sociální dimenze evropské integrace

Konvent vydal doporučení k tématu sociální dimenze evropské integrace

Národní konvent o EU vydal doporučení k tématu sociální dimenze evropské integrace. Závěry vznikly na základě kulatého stolu, který se uskutečnil na konci dubna a jehož se zúčastnila komisařka Marianne Thyssen a ministryně Michaela Marksová.
Diskuze o sociální dimenzi, stejně jako o budoucí podobě evropského pilíře sociálních práv, by měla být inkluzivní pro všech 28 členských států EU. Odborníci se shodli, že větší důraz na sociální dimenzi by měl vést k posílení tvorby pracovních míst, vyšší zaměstnanosti a zlepšení úrovně sociální ochrany. Evropské referenční hodnoty by měly přispět k dosažení stanovených cílů prostřednictvím zvyšování konkurenceschopnosti skrz prováděné strukturální reformy. Zároveň by tyto cíle neměly být kompenzovány snižováním pracovních standardů či úrovně sociální ochrany.
Do června uspořádá Národní konvent o EU ještě dva kulaté stoly. První z nich se uskuteční 27. května 2016 a tématem bude tzv. vícerychlostní Evropa. Další jednání proběhne 3. června 2016. Odborníci se při diskuzi zaměří na ochranu spotřebitele na digitálním trhu. Právě téma digitální agendy je v současnosti velmi aktuální. Zasahuje do působnosti všech ministerstev a zároveň má velký dopad na konkurenceschopnost a hospodářský růst. Vláda se této oblasti věnuje už od svého nástupu v roce 2014 a minulý týden rozhodla o jmenování Tomáše Prouzy, státního tajemníka pro evropské záležitosti, koordinátorem digitální agendy ČR.
Trendu digitalizace je třeba věnovat velkou pozornost. Sdílená ekonomika v sobě obsahuje prvek přeshraničního obchodování, který bude nejspíše stále více využíván především spotřebiteli. Úkolem účastníků diskuze bude zamyslet se nad otázkou, jakým způsobem může ČR podpořit ochranu spotřebitele, a to zejména z hlediska ochrany osobních údajů a zákazu diskriminace spotřebitelů při využívání on­line platforem. Druhá tematická oblast se bude týkat efektivnosti regulace on­line platforem a sdílené ekonomiky. V této souvislosti se bude diskutovat nad mírou a způsobem regulace aktuálně se rozvíjejících služeb typu Uber, Airbnb, atd. Kulatý stůl se uskuteční 3 . června 2016.
„Máme obrovskou výhodu, že v oblasti digitální agendy existuje mnoho partnerů pro dialog. Spíše bude důležité najít si klíčové priority, kterým se budeme chtít věnovat. Z mého pohledu je jich pět – je to oblast digitálních schopností, online obchodování, e-Government, digitální bezpečnost a tzv. sdílená ekonomika. Poslední téma bude vyvolávat zřejmě nejvíc emocí, týká se totiž nových služeb jako je Uber nebo Airbnb. Proto se na tuto oblast zaměříme v rámci Národního konventu,“ sdělil státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza.

 

doporucenivideo

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality