Energie v červnu 2017

09.07.2017
Euroskop

Rada přijala postoj k energetické účinnosti

  • Rada ustoupila Komisi při jednání o podobě směrnice o energetické účinnosti

Krátce…

Rada přijala postoj k energetické účinnosti

  • Směrnice účinnosti by podle rady měla obsahovat cíl 30 % úspor v roce 2030, povinné roční úspory po roce 2026 by měly být ale jen 1 %

  • Rada schválila také postoj k směrnici o energetické náročnosti budov

Rada 26. 6. 2017 přijala postoj k návrhu směrnice o energetické účinnosti zveřejněného Komisí v rámci zimního energetického balíku 30. 11. 2016 (Více v příspěvku „Komise zveřejnila balík opatření pro transformaci ekonomiky směrem k čisté energii“, Energie v listopadu 2016). Rada nakonec souhlasí s cílem zvýšení energetických úspor v roce 2030 o 30 % oproti předpokládanému scénáři, i když se proti tomuto návrhu mezi členskými státy původně zdvihl poměrně silný odpor. Alternativní cíl 27 % prosazovala i ČR, která nicméně rovněž před nedávnem změnila postoj. Původní návrh Komise rovněž počítal s povinnými ročními úsporami 1,5 % mezi lety 2020–2030, Rada nicméně navrhuje tuto povinnost omezit jen do roku 2025. V letech 2026–2030 by byly povinné úspory jen 1 % a k opětovnému navýšení na 1,5 % by došlo pouze na základě přezkumu, který by zjistil, že EU nesměřuje ke splnění obecného závazku 30 % úspor. Podle postoje Rady by se měla do energetických úspor počítat také energie z obnovitelných zdrojů vyrobená na místě spotřeby, tedy například z malých zdrojů v domácnostech. Rada 26. 6. 2017 přijala také postoj k návrhu revize směrnice o energetické účinnosti budov, která je rovněž součástí zmiňovaného zimního energetického balíku. Budovy se v EU podílí na konečné spotřebě energie až ze 40 %, jedná se tedy o klíčovou oblast, která má navíc velký potenciál k úsporám. Návrh především požaduje po členských státech vytvoření dlouhodobé strategie renovace budov, které budou brát v úvahu také riziko energetické chudoby. Dalšími body jsou například důraz na elektromobilitu, systémy inteligentního řízení a propojení s další legislativou a opatřeními v oblasti energetiky.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality