Informační společnost v červnu 2017

09.07.2017 Euroskop Instituce se shodly ohledně podpory Wi-Fi připojení na veřejných místech v EU, Komise udělila Googlu pokutu za zneužívání dominantního postavení na trhu Iniciativa WiFi4EU má přispět k naplnění…

Pokračovat ve čteníInformační společnost v červnu 2017

Institucionální záležitosti v červnu 2017

09.07.2017 Euroskop Komise zahájila diskuzi o budoucnosti financí EU, Komise informovala o porušení právních předpisů ze strany členských států včetně ČR, Proběhlo první kolo jednání o brexitu, Rada schválila revizi…

Pokračovat ve čteníInstitucionální záležitosti v červnu 2017

Regionální politika v červnu 2017

09.07.2017 Euroskop EU a členské státy podepsaly společnou strategii pro vymýcení chudoby, Pomoc pro regiony zasažené katastrofami bude silnější EU chce více bojovat proti chudobě Členské státy se shodly na…

Pokračovat ve čteníRegionální politika v červnu 2017

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v červnu 2017

09.07.2017 Euroskop Na posílení obranných schopností chce EU dát 5,5 mld. € ročně, Komise předložila zprávu o výsledcích v oblasti migračního partnerství, Unie chce bojovat proti násilné radikalizaci, Vzor víz…

Pokračovat ve čteníSpravedlnost, svoboda a bezpečnost v červnu 2017

Vnější obchodní vztahy v červnu 2017

09.07.2017 Euroskop Protekcionismus u obchodních partnerů EU narůstá, Nový fond na podporu udržitelných investičních projektů v rozvojových zemích schválil Coreper Skrze strategii EU pro přístup na trh se dařilo odstranit…

Pokračovat ve čteníVnější obchodní vztahy v červnu 2017

Vnitřní trh v červnu 2017

09.07.2017 Euroskop Komise představila další kroky k vytvoření unie kapitálových trhů, Nebezpečné látky v elektrických a elektronických zařízeních mají být omezeny, Komise hodnotila inovace v jednotlivých členských státech Unie kapitálových…

Pokračovat ve čteníVnitřní trh v červnu 2017

Zaměstnanost a sociální věci v červnu 2017

09.07.2017 Euroskop Komise spustila aplikaci pro tvorbu dovednostního profilu státních příslušníků třetích zemí, EU chce reformovat penze, Ochrana před karcinogeny a mutageny při práci by měla být přísnější Komise chce…

Pokračovat ve čteníZaměstnanost a sociální věci v červnu 2017