Eurobarometr: 82 % Čechů je hrdých na památky a tradice ČR


Tereza Chlebounová, Euroskop, Evropská komise 8. 12. 2017

Kulturní dědictví je osobně důležité pro 82 % procent Čechů, stejný podíl obyvatel ČR je hrdý na historickou památku, místo, umělecké dílo nebo tradici své země. Vyplývá to z údajů nového průzkumu Eurobarometr, který byl zveřejněn v den zahájení oslav Evropského roku kulturního dědictví 2018. Cílem oslav je připomenout rozmanitost a důležitou úlohu evropské kultury.

Podle průzkumu Eurobarometru, se 8 z 10 Evropanů domnívá, že kulturní dědictví je důležité nejen pro ně samotné, ale také pro jejich společenství, region, zemi a Evropskou unii jako celek. Kulturní dědictví je osobně důležité pro 82 % Čechů, podle 92 % je důležité pro Českou republiku, podle 72 % pak i pro Evropskou unii.

Podle průzkumu je 82 % obyvatel Česka hrdých na historickou památku, místo, umělecké dílo nebo tradici své země. Téměř tři čtvrtiny Čechů (72 %) si také myslí, že kulturní dědictví může zlepšit kvalitu jejich života. Stejný názor zastává i více než 7 z 10 Evropanů.

Na 69 % Čechů navštívilo za posledních 12 měsíců nějakou historickou památku nebo místo, například hrad, kostel nebo zahrady. Češi tak převýšili evropský průměr, který je 61 %. V kulturním vyžití Čechům brání nejvíce nedostatek času (49 %) a cena (40 %).

Kulturní dědictví je důležité pro 82 % Čechů

Zdroj: Evropská komise

O ochranu kulturního dědictví by se podle Čechů měl starat stát

Češi si nejčastěji myslí, že o ochranu evropského kulturního dědictví by se měly zasadit státní a místní úřady (59 %, respektive 49 %). V EU tento názor zastává 46 %, respektive 39 % lidí. Obyvatelé ČR se naopak méně přiklánějí k tomu, že by se o kulturní dědictví měli starat sami občané, místní komunity nebo školy.

Svou roli by podle Čechů měli sehrát také patroni a sponzoři, myslí si to 32 % lidí, což je druhý nejvyšší podíl v EU. Za důležitější sponzory považuje pouze Rakousko – sponzoři by se měli nejvíce postarat o ochranu kulturního dědictví podle 37 % obyvatel. S tímto tvrzením ale souhlasí v průměru pouze 19 % Evropanů.

O kulturní dědictví by se měl podle nejvíce Čechů starat stát

Zdroj: Evropská komise

Tři čtvrtiny Evropanů se domnívají, že by především členské státy a EU měly vyčlenit více zdrojů na ochranu kulturního dědictví Evropy. V Čechách se jedná o 79 % obyvatel.

Méně než polovina Čechů (48 %) si myslí, že globalizace přispěje k šíření evropské kultury po celém světě. Evropané naopak v průměru vnímají roli globalizace pozitivněji, 62 % věří, že se evropská kultura díky ní rozšíří do světa a stane se dynamičtější.

Evropský rok kulturního dědictví má oslovit co nejširší publikum

Oslavy Evropského roku kulturního dědictví 2018 byly zahájeny ve čtvrtek 7. prosince v Miláně. Během roku proběhnou tisíce iniciativ a akcí po celé Evropě, do kterých se budou moct občané zapojit. Cílem je oslovit co nejširší možné publikum, zejména děti a mladé lidi, místní komunity a osoby, které jsou s kulturou ve styku jen zřídka, aby se tak podpořil společný pocit odpovědnosti.

Evropa jako region tvoří se svými 453 zapsanými památkami téměř polovinu Seznamu světového dědictví UNESCO. V oblasti kulturního dědictví je v EU zaměstnáno přes 300 tisíc osob, dalších 7,8 milionu pracovních míst je s ním spojeno nepřímo.

Mezi kulturní dědictví se řadí nejen památky, i nehmotné dědictví jako jsou tradice či řemesla

Mezi kulturní dědictví se řadí nejen památky, i nehmotné dědictví jako jsou tradice, řemesla, příběhy nebo hudba. Zdroj: ČTK

Autor: Euroskop

Sdílet tento příspěvek