Regionální politika v září 2018

10.10.2018
Euroskop

EU vydala každoroční hodnocení regionů

  • EU hodnotila vývoj regionů na NUTS 2 a NUTS 3

Krátce…

EU vydala každoroční hodnocení regionů

  • Ve východní části EU a v pobaltských státech lidé ve městech byli častěji zaměstnaní než ti, kteří žijí ve venkovských oblastech.

  • K regionům, které nejvíce využívají sociální sítě, patří hlavně ty v Belgii, ve Skandinávii a ve VB.

Eurostat 13. 9. 2018 vydal každoroční regionální ročenku, která se věnuje řadě oblastí – populaci, zdraví, vzdělávání a odborné přípravě, trhu práce, hospodářství, podnikům, výzkumu a inovacím, digitálnímu hospodářství, cestovnímu ruchu, dopravě a zemědělství na regionální úrovni. Hodnotící zpráva se zaměřuje na rozdíly v míře zaměstnanosti ve městech a na venkově či délce života mezi muži a ženami. Regionální ročenka poskytuje přehled statistik dostupných pro 276 regionů na úrovni NUTS 2 a data za některé ukazatele pro 1 342 menších regionů na úrovni NUTS 3. Dle výsledků na úrovni EU existuje malý rozdíl mezi mírou zaměstnanosti ve venkovských oblastech (73 %) a mírou zaměstnanosti ve městech (72 %). Nicméně ve východní části EU a v pobaltských státech lidé ve městech byli častěji zaměstnaní než ti, kteří žijí ve venkovských oblastech. Největší rozdíly (14 p. b.) míry zaměstnanosti u osob v produktivním věku žijících ve městech a žijících ve venkovských oblastech byly v Litvě (82% ve městech a 68% ve venkovských oblastech) a Bulharsku (76 % pro města a 62% pro venkovské oblasti), následuje Chorvatsko, kde byl rozdíl 11 p. b. (70 % zaměstnanosti pro města a 59 % pro venkovské oblasti). Na druhé straně byla v západní části EU pozorována tendence k vyšší míře zaměstnanosti pro lidi, kteří žijí ve venkovských oblastech. Největší rozdíly byly v Belgii, kde míra zaměstnanosti osob pracujících ve venkovských oblastech činila 72 %, což je o 10 % vyšší než pro města (62 %), následuje Rakousko s rozdílem 9 % (70 % pro města a 79 % pro venkovské oblasti), v Nizozemsko (76 % a 82 %), Německo (77 % a 82 %), Malta (71 % a 76 %) a Řecko (56 % a 61 %). Očekávaná délka života žen v EU byla v průměru 83,6 let a 78,2 roku u mužů. Mezi 10 nejlepších regionů EU s nejvyšší úrovní délky života pro ženy patřilo 6 regionů ve Španělsku (s nejvyšší očekávanou délkou života v Comunidad de Madrid 87,8 let), 3 ve Francii (v Corse 87,1 let) a 1 v Itálii (Provincia Autonoma di Trento 86,9 let). Mezi 10 nejlepších regionů EU s nejvyšší mírou očekávané délky života pro muže patřil 1 region ve Španělsku (Comunidad de Madrid 82,2 let), 7 regionů bylo v Itálii (v Umbrii 81,8 let) a 2 ve VB (v Inner Londýně- západ 82,1 let). Největší rozdíly v délce života v regionech NUTS 2 byly zaznamenány ve 3 pobaltských členských státech. K regionům, které nejvíce využívají sociální sítě, patří hlavně ty v Belgii, ve Skandinávii a ve VB. Více než polovina (54 %) populace ve věku 16-74 let využívala internet pro sociální sítě (Instagram, Facebook nebo Twitter). V roce 2017 byl mezi regiony nejvyšší podíl obyvatel ve věku 16-74 let, kteří využívají sociální sítě ve Švédsku (85 %) v Mellersta Norrland, v dánském hlavním městě Hovedstaden (79 %), Prov. WestVlaanderen v Belgii, ve švédském hlavním městě Stockholm (76%). Nejméně naopak ve francouzských regionech La Réunion (34 %) a Limousin (35 %), dále pak Puglia v Itálii (37 %), Poitou-Charentes a Basse-Normandie ve Francii a Brandenbursko v Německu (38 %).

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality