DOPORUČENÍ: Podoba víceletého finančního rámce po roce 2020

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil ve středu 10. 10. 2018 svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o podobě víceletého finančního rámce po roce 2020, jíž se zúčastnili zástupci…

Pokračovat ve čteníDOPORUČENÍ: Podoba víceletého finančního rámce po roce 2020

Informační společnost v září 2018

10.10.2018 Euroskop Komise podnikla kroky k odstranění teroristického obsahu z internetu, Sdělení EU představuje strategii pro propojení EU s Asií, Rada přijala nařízení o zřízení jednotné digitální brány, Rada se…

Pokračovat ve čteníInformační společnost v září 2018

Institucionální záležitosti v září 2018

10.10.2018 Euroskop Svobodný a spravedlivý průběh voleb do EP, plánuje Komise, Komise navrhuje ukončit střídání letního a zimního času, Komise představila plán na účinnější podporu investic mimo EU, Lídři EU…

Pokračovat ve čteníInstitucionální záležitosti v září 2018

Regionální politika v září 2018

10.10.2018 Euroskop EU vydala každoroční hodnocení regionů EU hodnotila vývoj regionů na NUTS 2 a NUTS 3 Krátce...EU vydala každoroční hodnocení regionů Ve východní části EU a v pobaltských státech…

Pokračovat ve čteníRegionální politika v září 2018

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v září 2018

10.10.2018 Euroskop Komise navrhla dále posílit dohled v rámci boje proti praní peněz, Komise chce zefektivnit rozhodování ve věcech společné zahraniční a bezpečnostní politiky, Komise plánuje další reformu v oblasti…

Pokračovat ve čteníSpravedlnost, svoboda a bezpečnost v září 2018

Vnější obchodní vztahy v září 2018

10.10.2018 Euroskop Komise požaduje modernizaci WTO Dle Komise je čas začít s modernizací zastaralého systému, aby v zájmu všech opět dokázal reagovat na výzvy dnešní globální ekonomiky Krátce...Komise požaduje modernizaci…

Pokračovat ve čteníVnější obchodní vztahy v září 2018

Vnitřní trh v září 2018

10.10.2018 Euroskop Nejvíce padělaného zboží zadrženého na hranicích EU bylo z Číny Komise vydala každoroční zprávu o celních opatřeních k vymáhání práv duševního vlastnictví. Krátce...Nejvíce padělaného zboží zadrženého na hranicích…

Pokračovat ve čteníVnitřní trh v září 2018

Výchova, vzdělání a mládež v září 2018

10.10.2018 Euroskop Rada přijala nařízení o Evropském sboru solidarity Evropský sbor solidarity má fungovat i po roce 2020 Krátce...Rada přijala nařízení o Evropském sboru solidarity Na roky 2018 až 2020…

Pokračovat ve čteníVýchova, vzdělání a mládež v září 2018

PESCO, 15. díl: Námořní systémy pro protiminová opatření

Petr Pospíšil, Euroskop, 10.10.2018 Dlouhodobý seriál Euroskopu, ve kterém vám představujeme sedmnáct dosud schválených projektů stálé strukturované spolupráce v obraně PESCO, se přiblížil k závěru. Tím bude trojice projektů zaměřených…

Pokračovat ve čteníPESCO, 15. díl: Námořní systémy pro protiminová opatření