Pracovní program Evropské komise na rok 2019


Úřad vlády, 24. 10. 2018

Evropská komise dne 23. října zveřejnila Pracovní program Komise na rok 2019. Ve sdělení s názvem Plnění slibů a příprava na budoucnost, definovala hlavní priority své legislativní činnosti do konce svého mandátu v květnu 2019. Pracovní program mimo jiného představuje 15 nových iniciativ, které Komise ještě stihne předložit, stejně jako návrhy na zrušení či stažení některých aktuálně projednávaných legislativních aktů.

Evropská komise si v pracovním programu na příští rok stanovila tři hlavní priority: dosáhnout rychlé dohody ohledně již předložených legislativních návrhů, přijmout menší počet nových iniciativ, jež mají řešit zbývající problémy, a představit několik iniciativ týkajících se budoucnosti EU s 27 členskými státy, které upevní základy silné, jednotné a suverénní Evropy.

Cíl Komise do zbytku mandátu: dobrá perspektiva pro Evropu

Letošní pracovní program se proto zaměřuje pouze na 15 nový iniciativ. Oproti loňskému dokumentu, kdy bylo avizováno celkem 26 nových legislativních či nelegislativních iniciativ, se jedná o výrazný pokles.

Dle Komise je hlavním účelem nových iniciativ dát Evropanům dobrou perspektivu do budoucna. Zhodnotí investiční plán pro Evropu a předloží diskusní dokument o tom, jak zajistit udržitelnou Evropu pro příští generace.

Komise představí koordinovaný plán rozvoje umělé inteligence v Evropě, předloží akční plán týkající se dezinformací a vypracuje doporučení ohledně vytvoření evropského elektronického zdravotního záznamu.

Posoudí také zbývající překážky jednotného trhu s cílem navrhnout možná řešení a předloží strategii v oblasti endokrinních disruptorů. Pokud jde o dokončení energetické unie a boj proti změně klimatu, Komise představí strategii pro dlouhodobé snižování emisí skleníkových plynů a podá zprávu o stavu energetické unie a akčního plánu pro baterie.

Kvalifikovaná většina v oblasti daní či klimatu, příprava na brexit

Evropská komise bude také prosazovat častější hlasování kvalifikovanou většinou v oblasti energetiky a klimatu, daní a sociální politiky.

Dále posílí rámec v oblasti právního státu a mezinárodní roli eura, podá zprávu o pokroku v oblasti vízové vzájemnosti a prezentuje náměty k iniciativě „Komunikace o Evropě“.

Kromě toho bude třeba přijmout určitá opatření k úpravě unijního acquis v souvislosti s brexitem. Evropská komise uzpůsobí cíle v oblasti energetické účinnosti situaci EU s 27 členy, vypracuje nezbytné návrhy ohledně vízové povinnosti státních příslušníků Spojeného království po brexitu a do konce roku 2018 předloží řadu potřebných aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů.

Dokončení již předložených návrhů

Kromě nových iniciativ také Komise plánuje provést 10 nových hodnocení v rámci programu REFIT, která mají přezkoumat stávající právní předpisy a zajistit, aby byly nadále funkční.

Pracovní program Komise také uvádí 45 projednávaných prioritních návrhů na základě společného prohlášení o legislativních prioritách, které by měly Parlament a Rada přijmout ještě před evropskými volbami. Komise dále navrhuje stáhnout nebo zrušit 17 dosud neschválených návrhů či stávajících právních předpisů.

Dokument byl přijat po předchozí konzultaci s Evropským parlamentem a Radou v kontextu Interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů (IIA) ze dne 13. dubna 2016. Přijetí pracovního programu rovněž předcházelo zveřejnění tzv. prohlášení o záměru (letter of intent), jenž zmiňoval zamýšlené inciativy obsažené v budoucím programu Komise. Zveřejněn byl dne 12. září 2018 při příležitosti projevu předsedy Komise Junckera o stavu Unie.

Autor: Euroskop

Sdílet tento příspěvek