KULATÝ STŮL: Priority České republiky pro summit v Sibiu

29. března 2019 se v Lichtenštejnském paláci uskuteční další kulatý stůl Národního konventu o Evropské unii, tentokrát na téma: Priority České republiky pro summit v Sibiu. O tématu budou debatovat zástupci státní správy, vzdělávacího sektoru, podnikatelské sféry, sociální partneři a další pozvaní hosté. Odborným garantem tohoto kulatého stolu je Institut pro evropskou politiku EUROPEUM.

Počátkem května 2019 proběhne dva týdny před důležitými volbami do Evropského parlamentu v rumunském Sibiu první zasedání Evropské rady po předpokládaném vystoupení Spojeného království z Evropské Unie. Zároveň půjde o bilanční setkání zaměřené na evaluaci Bratislavského procesu a otázek týkajících se budoucnosti EU. Jedná se o důležitý milník v procesu evropské integrace.

 

Hlavními diskuzními okruhy tohoto kulatého stolu jsou:

  • Jak hodnotí Česká republika proces reflexe evropské integrace zahájené na Bratislavském summitu?

Tato otázka míří na zhodnocení diskuzí o budoucnosti Evropy, které byly zahájeny na jednání Evropské rady v Bratislavě na podzim roku 2016. Vzhledem k tomu, že summit v Sibiu bude reflektovat tuto debatu, je potřeba prodiskutovat zdali reflexe naplnila česká očekávání a jaký by měl být jejich budoucí výstup.

 

  • Jaké priority by Česká republika měla prosazovat na summitu v Sibiu?

Jaká by měla být pozice ČR v dosavadním jednání o víceletém finančním rámci, migračních otázkách, či budoucnosti Evropy po odchodu Velké Británie z EU. Jaký postoj by měla ČR zaujmout k přípravě strategické agendy Evropské rady, která bude na summitu diskutována. Důležité je především definovat hlavní oblasti pro diskuzi z hlediska zájmů České republiky.

 

  • Jaký postoj by Česká republika měla zaujmout k návrhům na změny v institucionálním fungování Unie?

Ačkoliv v době konání summitu nebudou ještě známy výsledky z květnových voleb do Evropského parlamentu, budou evropští lídři diskutovat složení a priority nové Evropské komise i post stálého předsedy Evropské rady. O jaké portfolio by měla ČR usilovat v nové Komisi? Jaké české priority by měla česká vlády prosadit do pracovního plánu nové Komise? Zároveň předmětem debaty budou návrhy na rozšíření oblastí, o nichž by se rozhodovalo kvalifikovanou většinou (např. některé daňové otázky). Měla by ČR tyto návrhy podpořit?

 

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality