Denně je online 97 % mladých Čechů


Tereza Chlebounová, Euroskop, 15. 8. 2019

V České republice nevynechá jediný den bez internetu 97 % mladých lidí ve věku 16-29 let. Stejné množství dívek a žen v této věkové kategorii je aktivních na sociálních sítích, u mužů se jedná o 93 %. Ukazuje to interaktivní vizualizace Eurostatu, která umožňuje mladým lidem porovnat svůj život s vrstevníky v jiných členských státech Evropské unie.

Interaktivní nástroj „Mladí Evropané“ se soustřeďuje na různé aspekty života mladých lidí ve věku 16-29 let, které jsou rozřazeny do čtyř kategorií – rodina, práce, volný čas a studium a internet. Data jsou uspořádána podle genderu a věku, které si uživatel na začátku zvolí.

Vyplývá z nich, že drtivá většina mladých Čechů a Češek (97 %) ve věku 16-29 let používá internet každý den. Ve věkové kategorii 20-24 dokonce 100 % žen uvedlo, že jsou na internetu denně. V naprosté většině evropských států internet ani na den neoželí víc než 90 % mladých lidí ve věku 16-29 let. Stoprocentně online jsou mladí lidé v Británii, téměř všichni (99 %) se denně připojují v Dánsku, na Maltě, Islandu nebo v Norsku.

Jak dnes žijí mladí lidé v Evropě?

Jak dnes žijí mladí Evropané? Interaktivní vizualizace Eurostatu nabízí srovnání napříč státy, podle genderu i věkové kategorie. Zdroj: Pexels.com

Sociální sítě jsou populárnější u žen

Mladí Češi patří mezi náruživé uživatele sociálních sítí – používá je 97 % dívek a žen ve věku 16-29 let, což ČR řadí spolu s Dánskem a Norskem na druhé místo žebříčku hned po Islandu, kde se na sociálních sítích pohybuje 99 % mladých dívek a žen. Sociální sítě naopak nejméně přitahují mladé Francouzsky (78 %) a Italky (77 %).

V případě mužů je zájem o sociální sítě mírně nižší; Facebook, Twitter a další média používá 93 % mladých Čechů. Pomyslné prvenství drží opět Island s 97 %, sociální sítě jsou naopak nejméně populární ve Francii, kde je na nich aktivních jen 69 % mladých chlapců a mužů.

Mladí Češi mají zájem i o sport nebo knihy

Internet nicméně nepohlcuje veškerý čas mladých Čechů a Češek. Přes 40 % lidí ve věku 16-24 přečte za rok víc než 5 knih. Sportu se v ČR alespoň jednou týdně věnuje 62 % chlapců a 55 % dívek.

Češi navíc využívají internet sice na každodenní bázi, ale zdaleka ne ke všem činnostem. Například k hledání práce jej v ČR používá jen 12 % mladých žen a 10 % mužů, nejméně v celé Evropské unii. Internet je k hledání nebo žádosti o zaměstnání nejčastějším nástrojem ve Finsku, kde ho takto využilo 68 % žen a 50 % mužů vě věku 16-29 let.

Při plánování cesty jen o něco více než třetina mladých Čechů a Češek (35 %) rezervuje jízdenky nebo ubytování online, zatímco například v Norsku si cestování na internetu zajišťuje téměř dvakrát tolik mladých lidí (68 %). Češi v rámci EU sice nadprůměrně využívají služby internetového bankovnictví (68 % mladých), na špičku žebříčku, kterému vévodí Island (97 %), Nizozemsko a Norsko (obě 93 %), ale mají ještě daleko.

62 % mladých Čechů provozuje alespoň jednou týdně sport

Mladí Češi nesedí jenom u počítače nebo telefonu, alespoň jednou týdně se sportu věnuje 62 % chlapců a 55 % dívek ve věku 16-24 let. Zdroj: Eurostat

Bez vlastního bydlení je přes 40 % Čechů ve věku 25-29 let

Víc než polovina mladých Čechů a Češek bydlí u rodičů, ve věkové kategorii 25-29 let stále nemá vlastní bydlení 42,4 % z nich. U rodičů zůstávají v tomto věku nejčastěji mladí lidé na jihu Evropy – v Chorvatsku se jedná o více než tři čtvrtiny mladých (76,7 %), následuje ho Řecko (72,2 %) a Španělsko (63,4 %). Z domova obvykle odcházejí dříve ženy, v případě Česka jich u rodičů bydlí necelá třetina (29,2 %), zatímco u mužů je to více než polovina (55 %).

Češky mají první dítě průměrně ve 28,2 letech, tedy o něco dříve, než je evropský průměr (29,1 let). Nejdéle mateřství odkládají mladé Italky (31,1 let) a Španělky (30,9 let), naopak nejdříve zakládají rodinu Bulharky (26,1 let) a Rumunky (26,5 let).

Porovnat se se svými vrstevníky můžete zde.

Autor: Tereza Chlebounová, Euroskop

Sdílet tento příspěvek