Daně v září 2020

10.10.2020
Euroskop

Země EU v roce 2018 přišly o příjmy z DPH ve výši 140 mld. €

  • Výpadek příjmů z DPH se v posledních letech nepatrně zlepšil

Krátce…

Země EU v roce 2018 přišly o příjmy z DPH ve výši 140 mld. €

  • V roce 2020 se výpadek může v důsledku koronaviru ještě zvýšit.

  • Za rok 2018 se v zemích EU na DPH nevybralo přibližně 140 mld. €.

Komise 10. 9. 2020 informovala v každoroční zprávě o výpadku příjmů DPH. Zpráva o výpadku příjmů z DPH měří účinnost opatření v oblasti vynucování předpisů v oblasti DPH v každém členském státě. V nominálním vyjádření se celkový výpadek příjmů z DPH v roce 2018 mírně snížil o téměř 1 mld. € na 140,04 mld. €, což oproti poklesu o 2,9 mld. € v roce 2017 znamenalo zpomalení. Očekávalo se, že tento sestupný trend bude pokračovat i o další rok, nicméně koronavirová pandemie pravděpodobně situaci změní. Údaje za rok 2020 předpokládají potenciální ztrátu ve výši 164 mld. €. Značný výpadek příjmů z DPH z roku 2018 spolu s prognózami na rok 2020, které poznamená dopad koronavirové pandemie, zdůrazňuje potřebu reformy pravidel EU v oblasti DPH. V roce 2017 zaznamenalo nejvyšší vnitrostátní výpadek příjmů z DPH Rumunsko, kde v roce 2018 chybělo 33,8 % příjmů z DPH, následované Řeckem (30,1 %) a Litvou (25,9 %). Nejmenší výpadky byly podle zprávy ve Švédsku (0,7 %), Chorvatsku (3,5 %) a Finsku (3,6 %). V absolutních hodnotách byly nejvyšší výpadky příjmů z DPH zaznamenány v Itálii (35,4 mld. €), VB (23,5 mld. €) a Německu (22 mld. €). Situace se podle jednotlivých členských států nadále značně liší. Celkově zaznamenala ½ členských států EU-28 v roce 2018 výpadek nad mediánem 9,2 %, ačkoli 21 zemí zaznamenalo oproti roku 2017 pokles, a to nejvýrazněji v Maďarsku (–5,1 %), Lotyšsku (–4,4 %) a Polsku (–4,3 %). Největší nárůst byl zaznamenán v Lucembursku (+2,5 %), následovaný nepatrným zvýšením v Litvě (+0,8 %) a v Rakousku (+0,5 %). Výroční zpráva představuje odhad ušlých příjmů v důsledku podvodů a daňových úniků, vyhýbání se daňovým povinnostem, úpadků, případů finanční insolvence, jakož i nesprávných výpočtů.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality