Digitální euro jako odpověď na ambice facebooku

10.10.2020 Euroskop Evropská unie pracuje na inovativnějším, konkurenčně schopnějším a odolnějším platebním systému. Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) se rozhodla pokročit v práci na možné „emitaci“ digitálního eura. Minulý…

Pokračovat ve čteníDigitální euro jako odpověď na ambice facebooku

Doprava v září 2020

10.10.2020 Euroskop EU chce modernizovat uspořádání evropského vzdušného prostoru, Rada se dohodla na postoji k dočasným odchylkám na podporu odvětví železniční dopravy Komise navrhla modernizaci regulačního rámce pro jednotné evropské…

Pokračovat ve čteníDoprava v září 2020

Informační společnost v září 2020

10.10.2020 Euroskop Komise podpoří evropské kapitálové trhy, Komise představila předpisů v oblasti digitálních financí Komise zveřejnila plán na posílení unie kapitálových trhů EU EU podporuje digitální finance Komise podpoří evropské…

Pokračovat ve čteníInformační společnost v září 2020

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v září 2020

10.10.2020 Euroskop EU stanovuje nový směr v oblasti migrace, Zpráva o právním státu 2020 hodnotí stav v jednotlivých zemích, Opatření omezující volný pohyb v EU mají být jasnější a předvídatelnější,…

Pokračovat ve čteníSpravedlnost, svoboda a bezpečnost v září 2020

Vnitřní trh v září 2020

10.10.2020 Euroskop Komise předložila akční plán pro kritické suroviny, Komise představila nový akční plán pro větší podporu unijních celních orgánů Komise oznámila opatření k zajištění bezpečnějších a udržitelných dodávek surovin…

Pokračovat ve čteníVnitřní trh v září 2020

Výchova, vzdělání a mládež v září 2020

10.10.2020 Euroskop EU chce posílit výzkumný prostor, Komise představila vytvoření Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025 Nový Evropský výzkumný prostor má být konkurenceschopný, otevřený a založený na excelenci EU chce…

Pokračovat ve čteníVýchova, vzdělání a mládež v září 2020

Zaměstnanost a sociální věci v září 2020

10.10.2020 Euroskop EU usiluje o zlepšování integrace migrantů a uprchlíků na trhu práce, Čtvrtá revize směrnice o karcinogenech a mutagenech stanovuje nové nebo revidované limitní hodnoty, Pomoc z nástroje SURE…

Pokračovat ve čteníZaměstnanost a sociální věci v září 2020

Životní prostředí v září 2020

10.10.2020 Euroskop EU vydala 10. zprávu o provádění směrnice o čištění městských odpadních vod, EP chce více prostředků na Zelenou dohodu pro Evropu, Rada usiluje o ochranu biologické rozmanitosti EU…

Pokračovat ve čteníŽivotní prostředí v září 2020