Národní konvent o EU vydal doporučení ke vztahům EU-Afrika

13.01.2021
Národní konvent o EU

Národní konvent o EU vydal doporučení vzniklá na základě kulatého stolu z 18. prosince, jehož tématem byla vnější politika EU vůči Africe z perspektivy ČR. Diskuze proběhla online a zúčastnili se jí zástupci státní správy, akademické, sociální a hospodářské sféry, společně s reprezentanty evropských institucí, neziskového sektoru a dalšími účastníky. Odborným garantem kulatého stolu byla Asociace pro mezinárodní otázky (AMO).

V průběhu roku 2020 probíhala intenzivní jednání mezi Evropskou unií a zeměmi Afriky, Karibiku a Tichomoří o novém rámci pro rozvojovou, hospodářskou apolitickou spolupráci na další období (tzv. post-Cotonou). Výchozí situace však byla výrazně odlišná od doby před dvaceti lety s ohledem na proměnu africké kontinentální institucionální struktury, rostoucí roli nových aktérů v Africe, proměňující se bezpečnostní rámec na kontinentě, postupující ekonomickou integraci a výrazně větší význam individuální migrace. Evropská komise spolu s Vysokým představitelem EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku představili v březnu 2020 návrh nové strategie pro vztahy s Afrikou, který je postaven na tématech zelené transformace, digitální transformace, udržitelného růstu, míru a bezpečnosti, dobrého vládnutí a migrace a mobility.

Debata u kulatého stolu se zaměřila na čtyři okruhy. (1) Jaké jsou sdílené zájmy Evropy a Afriky? (2) Jak mohou trendy ekonomické integrace a ekonomického nacionalismu v Africe ovlivnit diskuzi o budoucím nastavení ekonomických vztahů EU a Afriky? (3) Jak ovlivní migrační pakt jednání o nové dohodě a celkově vztahy mezi oběma partnery? Jaká bude pro africké země přidaná hodnota spolupráce s EU? (4) Jaké jsou a jaké by měly být priority české zahraniční politiky vůči Africe?

Dle doporučení by si Česká republika vůči Africe měla udržet proaktivní přístup. Na národní úrovni je vhodné iniciovat a podporovat širší celospolečenskou debatu o vztazích s Afrikou a na evropské úrovni následně prohlubovat stávající a nová partnerství s ostatními členskými státy. EU je nadále zdaleka největším obchodním, investičním a rozvojovým partnerem Afriky. Z toho důvodu by EU měla nadále posilovat své rozvojové aktivity a zaměřit se na jejich přidanou hodnotu oproti jiným partnerům, zejména v otázce udržitelnosti projektů, přenosu technologií a know-how. Jednou z dalších politik vůči Africe by dle doporučení měl být integrovaný přístup, který propojí bezpečnostní aktivity s problematikou udržitelného rozvoje a otázkou řešení klimatické změny. Poslední doporučení se zaměřuje na otázku migrace, kterou je potřeba řešit jak z pohledu ex ante (bezpečnostní spolupráce, posilování místních institucí, zvyšování životní úrovně), tak z pohledu ex post (rychlé navracení migrantů do zemí původu), tato řešení je nicméně nutné realizovat ve spolupráci s africkými partnery.

Úplné znění závěrů a doporučení je k dispozici na stránce www.narodnikonvent.eu. Pro další informace o příštích kulatých stolech, podkladové dokumenty a další materiály včetně videí můžete také navštívit účty na sociálních sítích – Twitter: @KonventEU, Facebook: Národní konvent o EU a Instagram: #Narodnikonvent.

Autor: Jan Sochor, Národní konvent o EU

Sdílet tento příspěvek