Konference EIB a ČBA o investování a financování investic v ČR

08.04.2021
Úřad vlády

Dne 22. března 2021 pořádala Evropská investiční banka (EIB) spolu s Českou bankovní asociací (ČBA) webinář k investicím a investičním potřebám v rámci České republiky. Akci moderovala paní Nathalie Binet, vedoucí pobočky EIB v Praze.

Webinář se zaměřil na investiční potřeby a priority pro Českou republiku v dobách pandemie COVID-19, na digitalizaci a změnu klimatu. Lilyana Pavlova, viceprezidentka EIB zmínila, že loňský rok byl extrémně náročný, vlivem pandemie se změnil život lidí i prostředí kolem nás. Banka se primárně zaměřila na boj s COVID-19, zhruba polovina podpory směřovala do infrastrukturních projektů a druhá polovina do malých a středních podniků (MSP).

Funguje fiskální podpora, úvěry, „kapitálové injekce“. Spolupráce EIB a ČMZRB je aktivní. Přijali jsme finanční balíček (MSP, mid cups nástroje) pomoci skrze všechny členské státy EU, byl vytvořen Evropský záruční fond, řekla Pavlova. Dle průzkumů EIB v době pandemie investovalo cca 40 % subjektů.

Zdeněk Tůma, člen prezidia ČBA podpořil těsnou spolupráci EIB a bank. Historicky nejvíce prostředků bylo alokováno do privátního sektoru, kde mají banky stěžejní úlohu. Současná krize je podle něj pro všechny výzvou, je nutná rychlá a hlavně okamžitá podpora postižených subjektů v rámci české ekonomiky. Dobře funguje těsná spolupráce bankovního prostředí s Ministerstvem financí. Český bankovní sektor se vyznačuje dlouhodobě svojí dobrou stabilitou. Banky jsou připraveny pomoci a podporovat restart naší ekonomiky, upozornil Tůma. Nyní je podle něj nutné rychlé rozhodování a podpora kroků, které budou obratem ekonomicky přínosné a funkční.

Ilustrační foto
Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

Důležitá je spolupráce a kombinace zdrojů

Náměstek ministra průmyslu a obchodu Jan Dejl hovořil o aktuálních krocích resortu. Spolupráce na denní bázi probíhá nejen s EIB, ale i s Evropským investičním fondem (EIF). Řešena jsou všechna průmyslová odvětví, promýšleno je kombinování financí, důležité bude řešení investic prostřednictvím fondů EU.

Je nutné, aby byl stejný přístup a stejné možnosti pro získání finančních prostředků skrze všechny členské státy EU na stejném principu, zdůraznil náměstek. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) dává vysokou prioritu pomoci pro start-up podniky.

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) je nyní vysoce vytížena iniciativami nastavování podpory k řešení krize. Jan Dejl představil produkty banky, úvěry, záruky a stálé rozšiřování portfolia programů pro české podnikatele. Doplnil informace o dalších plánovaných zdrojích, které MPO bude chtít využít pro rozjezd investic, jedná se o prostředky fondu obnovy i o prostředky nového víceletého finančního rámce.

Jak se připravit na ekonomické oživení?

Na akci vystoupila skupina ekonomů, tvůrců politik i zástupců finančních institucí a podnikatelské sféry. Po úvodních slovech a prezentaci výsledků Investičního průzkumu EIB vystoupila Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisen Bank, s příspěvkem o výhledu investic v zemi po pandemii. Zmínila, že příští rok se bude vyznačovat růstem HDP, a detailně zrekapitulovala ekonomickou situaci v České republic – ČR je expertně orientovanou ekonomikou, směřujeme k vyspělejším zemím, máme vysoký rating v ekonomice.

Balíček financí Next generation EU bude zásadní pro privátní sektor, spolu s nástroji představenými EIB. Musíme investovat, musíme dobře využívat dostupných finančních nástrojů, zdůraznila Horská. Ekonomické oživení lze očekávat, dle analýz banky, ve druhém pololetí roku 2021.

Jan Švejnar vyzdvihnul úlohu regionální politiky, zeleného investování, své místo má i stimulace a podpora start-upů, investování musí být „SMART“. Je třeba mít funkční veřejnou správu, která podle něj nyní funguje „směrem od shora dolů“, což by se mělo změnit. V zemi musí být zelená pro podporu firem, podniků, zázemí komerčních bank (úvěry) je připravené a funkční. Funguje poradní ekonomický tým odborníků, což je důležité. Nezaměstnanost, resp. její procento bude do budoucna vyšší, je třeba se na to připravit.

EIB také představila svou publikaci „Investiční průzkum – Česká republika za rok 2020“. Stejný investiční průzkum byl zpracován pro celou EU 27.

Publikaci můžete stáhnout na webu EIB: https://www.eib.org/en/publications/econ-eibis-2020-czech-republic

Investiční průzkum EIB – Česká republika, klíčová zjištění a dopady

Investice firem z EU mají v ČR i nadále zásadní význam, a to přesto, že 45 % firem avizuje v roce 2020 pokles investic ve světle pandemie COVID-19. Investoři si také uvědomují, že budou nutné změny v jejich portfoliu (např. v oblasti digitální technologie).

Veřejné investice: je nutné posílit absorpční kapacitu, nutná bude doplňkovost veřejných a soukromých investic, příležitost pro zásadní pokrok v oblasti sociálního začlenění a soudržnosti. COVID-19 má obrovský dopad na investice EU, které klesaly s HDP. Nejistota a krizové „dědictví“ naznačují dlouhodobý dopad.

Digitální a zelený přechod může nabídnout příležitosti. Investice firem – směr pro urychlení přechodu na nový „normál“. Právě nyní budou zásadní investice do inovací, digitalizace, řešení změny klimatu. Také investice do dovedností k nastartování spravedlivého přechodu jsou pro ČR velkou změnou a výzvou. Česko by se mělo zaměřit na využití kapitálových nástrojů.

Investice do inovací jsou pod průměrem EU

Veřejné investice – existují mezery, rozhodující je odhodlání a řádné provádění a realizace záměrů a projektů. 57 % obcí hlásí investiční mezery, či pokles investic, mezery jsou většinou vnímány při zmírňování změny klimatu, investic do digitální infrastruktury a městské dopravy.

Doporučení, které zaznělo – chraňte veřejné investice, je očekávaná debata a diskuze o fiskální politice, o nastavení pravidel. Zásadní momentem je dobře nastavená implementace prostředků, definování „úzkých“ míst či překážek (dovednosti, regulace a nejistota jsou klíčové investiční překážky), funguje maximalizace plánování a koordinace aktivit. Je zdůrazněna doplňkovost veřejného a soukromého sektoru, důležité je mapování absorpční kapacity.

Investice do inovací a dovedností byly v ČR pod průměrem Evropské unie. Firmy očekávají, že pandemie bude mít trvalé následky, což naznačuje a definuje do budoucna, že mají a budou mít velké investiční nároky. Nastavení pravidel a předpisů je klíčové pro odstranění investiční nejistoty. Panuje zejména nejistota investic do změny klimatu. Firmy v ČR vidí méně investičních příležitostí plynoucích z řešení změny klimatu/politiky zmírňování emisí, vidí mírnější tempo, než ve zbytku Evropské unie.

Autor: Světlana Máčalová, Úřad vlády

Sdílet tento příspěvek