Březnový přehled dění v EU

09.04.2021
Ondřej Krutílek, psáno pro Euroskop, foto Evropská komise

Výběr bruselského dění v březnu 2021 očima analytika Ondřeje Krutílka.

1. března začaly platit nové energetické štítky. Zatím pro chladničky, mrazničky, myčky, pračky a televize bude místo A+++ jen A.

1. března – Jsi novinář(ka) píšící odvážné reportáže? Přihlas se do 19. 4. 2020 do soutěže o Cenu Lorenza Nataliho.

1. března vstoupila v platnost dohoda o partnerství mezi EU a Arménií.

2. března Rada uložila sankce vůči čtyřem Rusům. Je mezi nimi i Kalašnikov.

2. března Komise schválila projekty na podporu vnitrostátních reforem. 8 je z Česka.

2. března Komise zveřejnila výroční zprávu, která ukazuje, že Safety Gate, systém pro výměnu informací o nebezpečných nepotravinářských výrobcích, funguje.

3. března Komise představila strategii práv osob se zdravotním postižením na období 2021-30.

3. března Rada odsouhlasila spolu s Evropským parlamentem, že nadnárodní firmy budou muset být transparentnější a zveřejňovat informace o daních z příjmů.

3. března Rada schválila balíček právních předpisů v oblasti politiky soudržnosti. V letech 2021-2027 bude k dispozici 330 mld. eur.

3. března auditoři EU zahájili audit ochrany práv cestujících v letecké dopravě během koronavirové krize. Hotovo mají mít dokonce června.

3. března Komise přijala sdělení, v němž členským státům poskytuje pokyny, jak na rozpočtovou politiku v době pandemie.

4. března europoslanci i Rada schválili deklaraci k zahájení Konference o budoucnosti Evropy. Předseda Evropského parlamentu David Sassoli, portugalský premiér António Costa a předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová poté podepsali společné prohlášení a hned nato se začalo s přípravami.

4. března Komise vytyčila své ambice, pokud jde o silnou sociální Evropu. 78% zaměstnanost v EU do roku 2030, zníjeden z cílů “akčního plánu pro evropský pilíř sociálních práv”.

4. března Komise navrhla směrnici vycházející vstříc ženám, jež obsahuje opatření k zajištění stejné odměny za stejnou práci.

4. března Rada prodloužila zmrazení aktiv sedmi lidí odpovědných za zneužití ukrajinských státních fondů. Do 6. 3. 2022.

5. března vyšly výroční statistiky, podle níž byl Soudní dvůr v roce 2020 “velmi aktivní”. Covidu navzdory.

5. března Komise vyzvala stakeholdery, aby se vyjádřili k uplatňování soutěžního práva na dohody o kolektivním vyjednávání s OSVČ. Termín je do 28. května 2021.

5. března vybrala platforma Komise „Fit pro budoucnost“ patnáct iniciativ s cílem zjednodušit právo EU.

Evropská komise

Evropská komise se spolu s ostatními institucemi EU v březnu připojila k iniciativě Earth Hour a symbolicky na hodinu vypnula osvětlení svých hlavních budov. Zdroj: Evropská komise

5. března EU a USA se dohodly, že pozastavíodvetná cla spojená se spory mezi Airbusem a Boeingem. Zatím na období čtyř měsíců.

8. března EU a USA uzavřely jednání o zemědělských kvótách. Na půdě WTO, kvůli brexitu.

9. března Europoslanci schválili InvestEU. Program (primárně) pro firmy, který chce z 26,2 mld. eur z rozpočtu využitých na garance generovat 372 mld. eur.

9. března dostal od europoslanců zelenou program EU4Health. 5,1 mld eur půjde i na prevenci či boj s rakovinou.

9. března EU se bude řídit “digitálním kompasem”, což je desetiletý plán na podporu digitalizace.

10. března vydala Evropská investiční banka výsledky svého průzkumu, podle nějž Evropané věří, že v boji proti změně klimatu nejvíce pomůže změna chování, Američané a Číňané věří spíš v inovace.

10. března Komise emitovala dluhopis za 9 mld. eur splatný v roce 2036. Získala tím další finance na kurzarbeit.

10. března europoslanci vyjádřili cíl propojit systém obchodování s emisními povolenkami s novým nástrojem CBAM (carbon border adjustment mechanism).

10. března odsouhlasili europoslanci i Rada, že digitální platformy by v EU měly platit daně a členské státy by proto měly rychleji sdílet všechny potřebné informace.

11. března Evropská investiční banka schválila projekty za 3,7 mld. eur. Podpoří postcovidové podnikání i obnovitelné zdroje energie nebo vzdělávání.

11. března Komise autorizovala čtvrtou proticovidovou vakcínu. Tu od firmy Johnson & Johnson.

11. března Komise navrhla uvolnit 529 mil. eur na podporu nouzových opatření proti koronaviru. 17 373 205 eur by mělo přitéct i do Česka.

11. března zástupci Rady a Evropského parlamentu schválili podobu nového Nástroje pro propojení Evropy (CEF). Na projekty v oblasti dopravy, digitálních technologií a energetiky bude do roku 2027 33,71 mld. eur.

11. března Komise vyhlásila vítěze v překladatelské soutěži pro střední školy Juvenes Translatores. V Česku vyhrála Kateřina Fryšarová z Rožnova pod Radhoštěm.

12. března Komise zveřejnila to výsledky nového průzkumu, podle nějž spotřebitelé nakupovali v prvním roce koronavirové pandemie “zeleně”.

12. března Rada doporučila, jak bojovat s diskriminací vůči Romům. Jedním z klíčů má být inkluze.

12. března Komise navrhla kontrolovat dvě nové psychoaktivní látky z rodiny kanabinoidů – MDMB-4en-PINACA a 4F-MDMB-BICA.

15. března Komise schválila plán programu Horizont Evropa na období 2021-2024. 95,5 mld. eur půjde (také) na zelenou a digitální Evropu.

15. března – Velká Británie podle Komise porušuje dohodu o vystoupení. Zaslala jí proto vytýkací dopis. Problém je na hranici mezi Irskem a Severním Irskem. A nejen tam.

15. března začal fungovat nový systém na kontrolu dovozu. Jmenuje se ICS2.

16. března Komise přivítala 10 mil. dávek proticovidových vakcín, které BioNTech-Pfizer dodá dřív, než plánoval.

16. března Česko dostalo 1 mld. eur na program Antivirus. Z unijního nástroje SURE, který poskytuje členským státům půjčky za výhodných podmínek.

16. března EU, Norsko a Velká Británie uzavřely jednání o rybolovu v Severním moři v roce 2021, oznámila Komise.

16. března Rada dala zelenou programům Digitální Evropa, Horizont Evropa, Globální Evropaaka NDICI, LIFE a InvestEU. Do roku 2027 počítají s rozpočty 7,588 mld. eur, 95,5 mld. eur, 79,5 mld. eur, 5,432 mld. eur a 26,2 mld. eur. (O osmém akčním programu pro životní prostředí se ještě bude jednat.)

16. března Rada přijala nařízení o potírání šíření teroristického obsahu online. Měl by mizet během hodiny.

17. března Komise navrhla zavést “digitální zelený certifikát” neboli covidpas. Měl by vzniknout do června. A vyzvala státy, aby svá proticovidová opatření rozvolňovaly koordinovaně.

18. března Komise zahájila činnost Evropské rady pro inovace. Cíl: proměnit nápady v inovace.

18. března Rada a Evropský parlament se dohodly na pravidlech pro Evropský systém pro cestovní informace a povolení aka ETIAS.

22. března Komise zveřejnila pokyny, jak předcházet lesním požárům. Klíčem je prevence.

22. března Rada přijala rozhodnutí o zřízení Evropského mírového nástroje, mimorozpočtového fondu o objemu přibližně 5 miliard eur na období 2021–2027, který bude financován prostřednictvím příspěvků členských států EU.

22. března EU uložila další sankce za porušování lidských práv. Speciálně se zaměřila na Myanmar.

23. března Komise vyhlásilaveřejnou konzultaci, jak vystupovat proti zemím mimo EU, které zasahují do našich politických rozhodnutí.

23. března Komisezveřejnila výsledky studie, která tvrdí, že dvojí kvalita potravin v EU existuje a spotřebitelé to jsou schopni reálně poznat.

24. března Evropská agentura pro životní prostředí zveřejnila studii, podle které je nejzelenějším způsobem přepravy železnice, kromě chůze a jízdy na kole.

24. března Úřad EU pro duševní vlastnictví EUIPO neprávem prohlásil průmyslový vzor kostky Lega za neplatný. A tak to Soudní dvůr rozsudkem ve věci T-515/19 napravil.

24. března Komise předložila novou strategii, která navrhuje opatření na podporu práv dítěte a dětí v nouzi.

24. března Komise spustila Open Research Europe, platformu pro zveřejňování vědeckých dokumentů.

24. března Komise updatovala a na šest týdnů zpřísnila pravidla pro vývoz proticovidových vakcín z EU, třeba do Velké Británie (a nadto usnadnila registraci upravených vakcín reagujících na mutace).

24. března Rada odsouhlasila, že posuzování nových zdravotnických technologií by mělo být rychlejší a levnější.

25. března Europoslanci připravili cestu novým rozpočtovým příjmům EU.

25. března Komise zveřejnila akční plán pro rozvoj ekologické produkce. Do roku 2030 má být ekologicky obhospodařováno 25 % zemědělské půdy.

25. března Komise schválila první roční pracovní program Erasmus+ z období 2021–2027. Mobilita studentů se nezastaví.

25. března europoslanci souhlasili s přibližováním západního Balkánu k EU.

26. března Rada prodloužila mandát operace EUNAVFOR MED IRINI. Ve Středomoří bude působit do 31. března 2023.

Autor: Ondřej Krutílek, psáno pro Euroskop

Sdílet tento příspěvek