Vnitřní trh v březnu 2021

10.04.2021
Euroskop

Komise zveřejnila studii o rozdílech v potravinářských výrobcích

  • Komise hodnotila kvalitu potravinářských výrobků

Krátce…

Komise zveřejnila studii o rozdílech v potravinářských výrobcích

  • Odborníci hodnotili chuť potravin s rozdílným složením.

  • Komise má v hodnocení pokračovat i v dalších letech.

Komise 23. 3. 2021 zveřejnila výsledky 2. části celoevropského srovnání kvality potravinářských výrobků prodávaných pod stejnou značkou, což je studie provedená JRC. První část studie publikovaná v roce 2019 se zaměřila na rozdíly ve složení potravinářských výrobků. Studie zjistila velké rozdíly – asi u 1/3 testovaných produktů – které nebyly okamžitě patrné z informací na přední straně obalu a byly uvedeny pouze ve složení. Cílem představené 2. části studie bylo zjistit, zda tyto rozdíly mohou být vnímány lidskými smysly. Současná zjištění navázala na 1. část studie. Výsledky ukazují, že smyslové rozdíly jsou jasně patrné tam, kde existují velké rozdíly ve složení produktu. Lze například vnímat významné rozdíly v obsahu cukru ve snídaňových cereáliích, které ovlivňují celkovou sladkost produktu. Naproti tomu, když byly malé rozdíly ve složení, odborníci je nemohli vnímat chuťově, např. menší rozdíly v obsahu tuku v bramborových lupíncích. Celkově byly senzorické rozdíly zjištěny u 10 z 20 testovaných produktů. Studie byla provedena jako pilotní projekt, který testoval 20 produktů, které v 1. části studie prokázaly rozdíly ve složení. Vzorky každého produktu byly zakoupeny v 5–10 různých členských státech. Další studie se od JRC očekávají v letech 2021 a 2022 a mají zkoumat vývoj testovaných produktů.

Sdílet tento příspěvek