Blíží se zahájení Konference o budoucnosti Evropy

16.04.2021
Úřad vlády

Konference o budoucnosti Evropy má být diskusní platformou, která by měla rozhodnout o dalším vývoji Evropské unie. Do této celospolečenské debaty by měli být zapojeni především občané Unie. Cílem bude umožnit konstruktivní diskuzi o budoucnosti Evropy, se zaměřením na ideje občanů a řešení problémů.

Konference měla původně začít v květnu roku 2020, nicméně kvůli pandemii covidu-19 byla o rok odložena. Předseda Evropského parlamentu David Sassoli, portugalský premiér António Costa jménem předsednictví Rady a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová 10. března 2021 podepsali společnou deklaraci, ve které stanovili parametry Konference.

Konferenci řídí Výkonná rada, která je rovnoměrně složena ze zástupců Komise, Rady a Parlamentu, a to v počtu třech zástupců z každé instituce a čtyřech pozorovatelů. Do práce Výkonné rady jsou zapojeny předsednictví v Radě. S ohledem na nadcházející české předsednictví tak má ve Výkonné radě ČR status pozorovatele a od 1. července letošního roku se stane jejím řádným členem.

Výkonná rada odpovídá za přijímání rozhodnutí týkajících se Konference, např. v otázkách plenárních zasedání, občanských panelů či vícejazyčné digitální platformy. Bude také vykonávat dohled nad celkovým průběhem Konference či přípravou plenárních zasedání. O všech těchto záležitostech bude rozhodovat na základě konsenzu. V organizaci Konference je Výkonné radě nápomocen Sekretariát, který je složen ze zaměstnanců Evropského parlamentu, Evropské komise a Rady.

Klíčovým vrcholným orgánem zpětné vazby bude plenární zasedání Konference, které bude reflektovat témata a výsledky jednotlivých diskuzních panelů a událostí v rámci Konference a bude je následně transformovat do doporučení. Plenární zasedání by se měla konat nejméně jednou za půl roku. Bude se skládat ze zástupců Evropského parlamentu, Rady EU a Evropské komise, zástupců všech vnitrostátních parlamentů, zastoupených rovnocenně, jakož i z občanů. Zastoupen bude také Evropský výbor regionů a Evropský hospodářský a sociální výbor, sociální partneři a občanská společnost.

Z aktivit těchto pracovních orgánů Konference budou na jaře příštího roku vypracovány závěry, které poslouží jako vodítko pro další směřování EU. Jednotlivé instituce, tedy Rada EU, Evropský parlament a Evropská komise, následně rozhodnou, jakým způsobem závěry budou reflektovat v rámci svých Smlouvami svěřených kompetencí.

Na tyto celoevropské aktivity navážou akce v jednotlivých členských státech, Česko nevyjímaje. Česká vláda chce potenciál Konference plně využít a navázat tak na zkušenosti s pořádáním Občanských konzultací v roce 2018 a regionálních debat u příležitosti výročí 15 let ČR v EU v roce 2019. Akce Konference budou organizovány inkluzivně v rámci všech regionů ČR regionálními Eurocentry. Jejich formát bude volen s ohledem na aktuální pandemickou situaci, preferovány budou samozřejmě prezenční akce.

Cílem je nicméně zpřístupnit Konferenci opravdu všem, proto bude možné, aby v podstatě kdokoliv z občanské společnosti, při dodržení pravidel, uspořádal jednání v rámci Konference a aby výstupy z těchto jednání byly zahrnuty do zpracování výstupů celé Konference. Klíčem pro toto celospolečenské zapojení je jednotná digitální platforma, která by se měla spustit již toto pondělí, 19. dubna.

Více informací o platformě vám přineseme v samostatném článku v pondělí. V něm se také dozvíte, jaké akce pro vás připravujeme v České republice.

Autor: David Březina

Sdílet tento příspěvek