Workshop o možnostech zapojení do Konference o budoucnosti Evropy

26.04.2021
Úřad vlády, Euroskop, ilustrační foto Pixabay

V rámci snahy o podporu co nejširšího zapojení veřejnosti do Konference o budoucnosti Evropy proběhl v pondělí 26. 4. pro zájemce z řad organizací občanské společnosti a dalších subjektů online workshop pod záštitou státní tajemnice pro evropské záležitosti Mileny Hrdinkové. Na workshopu byl představen celkový koncept Konference a způsoby, jak se do Konference konkrétně zapojit.

Workshopu, který uspořádal Úřad Vlády ČR ve spolupráci Zastoupením Evropské komise v ČR za spolupráce Kanceláře Evropského parlamentu v ČR, se zúčastnilo přes šedesát zástupců akademické sféry, think-tanků, neziskových organizací, zájmových skupin a dalších organizací. Státní tajemnice Milena Hrdinková účastníkům popsala celkovou koncepci Konference a její hlavní cíle a shrnula, že akce organizované v rámci Konference by měly zejména umožnit konstruktivní diskuzi o budoucím směřování EU, se zaměřením na ideje občanů a řešení jejich konkrétních problémů.

Prezentace z workshopu

Na workshopu vystoupil také ředitel Odboru komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády Igor Blahušiak, který představil nedávno spuštěnou celoevropskou digitální platformu, jejímž prostřednictvím je možné se do Konference zapojit. Tato platforma dostupná na adrese futureu.europa.eu, která je k dispozici ve všech úředních jazycích EU včetně češtiny. Platforma umožňuje občanům sdílet své náměty a názory a diskutovat nad nimi, vyhledávat akce pod záštitou Konference napříč celou EU, stejně jako i vlastní akce registrovat. Podrobnější informace o digitální platformě je možné najít v prezentaci vytvořené pro účely workshopu, která je součástí tohoto článku.

Na představení digitální platformy navázal Pavol Kukučka ze Zastoupení Evropské komise v ČR, který popsal funkci digitální platformy z celoevropského pohledu a zároveň účastníky pozval na další workshop, jenž se bude detailněji soustředit zejména na pořádání akcí v rámci Konference. Workshop by se měl uskutečnit v průběhu měsíce května opět v online formátu.

Autor: Úřad vlády, Euroskop

Sdílet tento příspěvek