Prezentace o EU na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě

28.04.2021
Euroskop

V pondělí 26. dubna se uskutečnila přednáška na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě na téma fungování EU. Přednášku vedl redaktor portálu Euroskop David Březina.

Téma EU je v mnoha ohledech těžko uchopitelné pro širokou veřejnost. Často proto dochází k jeho minimalizaci na určitý okruh subjektů či politik. Když se vysloví spojení Evropská unie, vybaví se mnoha lidem pouze pojmy jako dotace, či Brusel. To ovšem neplatí pro studenty gymnázia Olgy Havlové v Ostravě.

Studenti při přednášce projevili znalosti dění a událostí v EU i historického vývoje Unie. Během prezentace a diskuze se věnovali tématům jako je Brexit, migrační politika, sociální politika a politika životního prostředí. Poslední ze zmiňovaných témat silně akcentuje mezi studenty v souvislosti se Zelenou dohodou pro Evropu, podle níž by se Evropa měla stát prvním klimaticky neutrálním kontinentem.

Dalším probíraným tématem byly dezinformace, které kolují ve veřejném prostoru a zaměřují se na problematiku EU. Dezinformace prošly dynamickou proměnou, kdy již neplatí, že se vztahují stále na stejná témata, jako je zákaz prodeje výkonných vysavačů a pomazánkového másla. Falešné zprávy nyní cílí čím dál více na oblasti migrace a životního prostředí. Studenti nicméně prokázali, že umí ověřovat zdroje a původ zpráv a kriticky hodnotit informace a rozpoznávat dezinformace.

Ilustrační fotografie. Zdroj: David Březina

Autor: Euroskop

Sdílet tento příspěvek