Plenární zasedání Konference o budoucnosti Evropy

21.06.2021
Evropský parlament

V sobotu 19. června se uskutečnilo ve Štrasburku plenární zasedání Konference o budoucnosti Evropy. Sobotní plenární zasedání je dalším důležitým mezníkem v průběhu Konference o budoucnosti Evropy, která je bezprecedentní, otevřenou a inkluzivní evropskou demokratickou akcí.

Co funguje dobře a naopak co potřebuje změnu v EU? Na tyhle otázky si musí odpovědět sami občané Unie a díky právě běžící Konferenci o budoucnosti Evropy, do které se mohou všichni zapojit, mají šanci vyjádřit svůj názor. Celých 9 měsíců se mohou občané v rámci digitální platformy zapojit, více v odkaze.

Proč ale nyní? Protože krize přinášejí často možnost přehodnotit naše postoje a stejně tak i naše cíle do budoucna. Slovo příležitost zaznělo hned na samém začátku plenárního zasedání, kdy se úvodu ujal Guy Verhofstadt a pak spolupředsedové výkonné rady. Následovala diskuse, v níž účastníci (včetně zástupců občanů) hovořili o účelu a očekáváních spojených s konferencí, která zahrnuje panelové diskuse evropských občanů, vnitrostátní panelové diskuse a akce a vícejazyčnou digitální platformu.

Zdroj: Konference o budoucnosti Evropy

Komisařka Věra Jourová uvedla ve svém proslovu, že v současném světě populismu, řadě změn, je potřeba zachovat demokracii a vládu práva a jejich ochrana je na každém z nás. Tato Konference je právě určena všem občanům Unie, aby vyjádřili svůj názor na současné dění v EU a její budoucí směřování. Díky digitální platformě by se měli tentokrát zapojit i ve větším měřítku mladí lidé. Dita Charanzová z Evropského parlamentu zase zmínila, že je potřeba otevřít bruselskou bublinu a přiblížit téma EU blíže občanům.

Seznam pracovních skupin Konference odpovídá tématům, ke kterým jde předkládat podněty přímo od občanů; změna klimatu a životní prostředí, zdraví, silnější ekonomika, sociální spravedlnost a pracovní místa, EU ve světě, hodnoty a práva, právní stát, bezpečnost, digitální transformace, evropská demokracie, migrace, vzdělávání, kultura, mládež a sport.


Konference o budoucnosti Evropy. Zdroj: Evropský parlament

Autor: David Březina

Sdílet tento příspěvek