Covidové certifikáty: Klíč k jednoduššímu letnímu cestování?


Petr Pospíšil, Euroskop, 29.6.2021

REPORTÁŽ – Jak fungují takzvané evropské digitální covidové certifikáty? Kde je možné je získat a co musíte splnit, abyste na ně měli nárok? A povedou skutečně ke snadnějšímu cestování napříč Evropou? Na tyto i jiné otázky se zaměřili účastníci online debaty uspořádané v rámci cyklu Café Evropy.

Debaty se zúčastnili europoslanec Tomáš Zdechovský, dále Milan Blaha z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, průvodkyně Dominika Houdová a Jan Papež reprezentující Asociaci cestovních kanceláří ČR. Debatu moderoval Luboš Palata z Deník.cz.

Covidový certifikát usnadní cestování mezi zeměmi EU

Blaha hned na úvod diváky upozornil na to, že covidpas – respektive správně digitální covid certifikát – je možné již nyní si stáhnout z internetového rozhrání ocko.uzis.cz. (O covidových certifikátech jsme na Euroskopu podrobně informovali zde.) Česká republika covidové certifikáty zavedla jako jeden z pěti prvních států v Evropě a v pilotním, zaváděcím režimu je vydávala již od počátku června. Cílem tohoto dokumentu je usnadnit cestování. Předpoklady k tomu má covid certifikát dobré, neboť od 1. července bude uznáván celoevropsky.

Podle Zdechovského proces schvalování covidového certifikátu na evropské úrovni netrval dlouho, byl rychlý a konstruktivní. Členské státy podle něj čelily určitým neshodám ohledně zpoplatnění testování, avšak podařilo se nalézt kompromis.

Papež se kriticky vyjádřil k populárnímu označení covidpas. Tento pojem podle něj může zastřít skutečnost, že jednotlivé země stále mohou nezávisle určovat a měnit pravidla pro vstup na své území. Covidpas podle Papeže ve skutečnosti představuje virtuální schránku, evidující a prokazující vztah jednotlivce ke covidu. Navzdory tomu ovšem uznal, že systém digitálních covidových certifikátů představuje zjednodušení.

Covidové certifikáty mají jednotný a srozumitelný formát

S tím souhlasila i Houdová, která oceňuje, že covid certifikát poskytuje jednotný, srozumitelný formát, díky čemuž dojde k usnadnění cestování. Blaha připustil, že v době (po)covidové nebude cestování takové (a tak snadné) jako před pandemií, avšak z hlediska sdílení údajů jde nepochybně o krok směrem ke zjednodušení pohybu přes hranice. Česko podle něj nemohlo zůstat stranou této celounijní iniciativy, která rozhodně představuje lepší variantu než fragmentovaný systém, ve kterém by každá země vyžadovala odlišné typy potvrzení.

Blaha následně vysvětlil, jakými různými způsoby lze covid certifikát získat. Nejsnazší je stáhnout si jej v elektronické podobě z národního očkovacího portálu. Lidé, kteří chtějí této možnosti využít, by neměli zapomenout na to uvést při očkování či testování svoje kontaktní údaje. Některá očkovací či testovací místa rovnou zasílají lidem covid certifikát emailem. Od listopadu se rovněž plánuje možnost vyzvednutí covid certifikátu v listinné podobě na Czech pointech.

Tři tituly: Očkování, negativní test, prodělaná nemoc

Papež poukázal na to, že kompletně dokončený proces očkování má v současnosti v Česku jen asi 2,5 milionu lidí. Zbytek obyvatel musí podstupovat testování u kterého může být problém v podobě krátkých časových lhůt uplynulých od testování, které některé státy vyžadují.

Moderátor Palata nadnesl kontroverzní otázku testů na přítomnost protilátek. S touto variantou covidové certifikáty nepočítají. „Není konsenzus na tom, jaká hladina protilátek by mohla být považována za dostatečnou,“ osvětlil důvody Blaha. Covid certifikát je tedy v současnosti možné získat jen na základě jednoho ze tří následujících titulů: na základě očkování, díky negativnímu testu či z důvodu prodělaného onemocnění. „To, co bylo schváleno, je velmi dobrý kompromis,“ je přesvědčený Zdechovský.

Podmínky cestování do různých zemí se liší

Papež zároveň nabádá lidi cestující na dovolenou k důslednosti. Podmínky vycestování i návratu se liší v závislosti na tom, jaká je koronavirová situace v dané zemi. Například při návratu ze zemí, jež jsou považovány z hlediska covidu za vysoce rizikové, tedy ani doklad o dokončeném očkování nemusí stačit a člověk musí podstoupit PCR test.

Papež se zároveň pozastavil nad skutečností, že podle průzkumu se 70 procent klientů cestovních kanceláří nenechává očkovat kvůli zdraví, nýbrž kvůli pohodlnějšímu cestování. Zdraví by podle něj mělo být tím hlavním, podle čeho lidé činí rozhodnutí.

Covid certifikát je možné mít v elektronické či listinné formě

Zároveň varoval před potenciálními tendencemi znemožnit předložení certifikátu ve fyzické, papírové podobě. Tato možnost by podle něj měla být v každém případě zachována, jednak kvůli lidem, kteří chytrým telefonem nedisponují, jednak kvůli tomu, že mnoho turisticky atraktivních destinací nemá dostatečné kapacity, aby mohlo výlučně elektronicky vystavené certifikáty ověřovat. Blaha všechny ujistil, že opuštění možnosti listinných certifikátů není v plánu. „Podstatnou částí covidpasu je QR kód a u něj je jedno, zda bude na papíře nebo v mobilu,“ doplnil.

Došla řeč i na to, jakými vakcínami je možné se naočkovat, aby mohl člověk získat covid certifikát. „ČR vydává certifikáty pouze pro vakcíny, které jsou u nás používány,“ konstatoval Blaha. Obecně v rámci EU je možné získat covidový certifikát na základě očkování vakcínou, jejíž používání bylo autorizováno Evropskou lékovou agenturou (EMA).

Cestovat bez pojištění je riskantní

Papež otevřel i jiné téma – cestovní připojištění. „Člověk, který vycestovává nepojištěný, hazarduje,“ pronesl kategoricky. Vysvětlil, že v případě, dostane-li člověk během pobytu v zahraničí covid, musí v dané zemi do karantény v podobě pobytu v karanténním oddělení ubytovacího zařízení a musí rovněž posunout termín svého odletu.

Se vším z toho jsou spojeny náklady. Nezaplatí-li si pojištění, pohybující se výši 4,5 – 5,5 procenta z ceny pobytu, riskuje, že tyto náklady ponese sám. Houdová se s ním zcela ztotožnila: „Je výhoda mít covid pojištění, protože za vás vyřeší zpáteční letenku.“

Do ČR více turistů než dříve přicestuje pozemní cestou

A jaké jsou podle účastníků online diskuze vyhlídky České republiky jakožto turistické destinace? „Ohledně letní turistické sezóny jsem mírný optimista,“ uvedl Papež, který zároveň poukázal na to, že mnohem výraznější podíl zahraničních návštěvníků do tuzemska přijede pozemními dopravními cestami. Podle něj se při kontrolách osob cestujících do ČR až příliš soustředíme na letiště na úkor těchto jiných způsobů.

Podle Houdové na letišti často vyvstávají potíže s nedostatečnou informovaností personálu u odbavovacích přepážek. „Obecně informovanost lidí v Česku o podmínkách cestování do zahraničí je špatná,“ posteskla si. Papež za účelem získání aktuálních informací doporučuje sledovat internetové stránky ministerstva zahraničí a řídit se pokyny tam uvedenými.

Videozáznam celé debaty je k dispozici ke zhlédnutí zde.

Autor: Petr Pospíšil, Euroskop

Sdílet tento příspěvek