Konference o budoucnosti Evropy – kdy se konají panelové diskuze?

09.09.2021
Evropský parlament, KOBE

Konference o budoucnosti Evropy je v plném proudu, podívejte se kde a kdy se bude diskutovat v nadcházejících měsících.

Konference o budoucnosti Evropy má za cíl přinést diskuzi o výzvách, kterým EU čelí a bude čelit do budoucna. Diskutovat by však nyní neměli lídři EU, ale samotní občané. Ti mají debatovat o nápadech předložených v rámci panelových diskuzí na online platformě konference. Výsledky pak budou představeny jako doporučení pro evropské instituce.

Následující měsíce se uskuteční čtyři panelové diskuze, kterých se zúčastní 200 náhodně vybraných občanů EU. Diverzifikace však byla jistým klíčem k selekci daných občanů. Mělo by tak být zachováno proporčně spravedlivé zastoupení žen a mužů a zároveň stejné zastoupení městských a venkovských oblastí.

Panely budou rozděleny podle témat:

  • Silnější ekonomika, sociální spravedlnost a pracovní místa
  • Evropská demokracie, hodnoty, práva, bezpečnost
  • Změna klimatu a životní prostředí
  • EU ve světě a migrace

Jednotlivé panely budou zasedat třikrát, kdy první série se bude konat od 17. září do 17. listopadu, druhá pak v listopadu a třetí série v prosinci a lednu. Doporučení panelů budou začleněna do závěrečné zprávy konference, kterou na jaře 2022 připraví výkonná rada. Ta se skládá ze zástupců Evropského parlamentu, Rady a Komise, ale také z pozorovatelů zastupujících všechny zúčastněné strany konference.

Panelové konference bude možné sledovat zde.

Autor: Euroskop

Sdílet tento příspěvek