Tradice půlnoční

23.12.2021
Euroskop

Půlnoční mše nebo vigilie je křesťanská bohoslužba, která se koná v předvečer významného svátku – vánoční půlnoční tedy v předvečer svátku Narození Páně, na Štědrý den o půlnoci. Jde o starou tradici, při které se lidé připravovali na důležitý svátek nočním bděním, postem a modlitbami. Má se za to, že první půlnoční mši sloužil svatý Frantšek z Assisi poté, co v roce 1223 sezval vesničany do jeskyně kousek od vesničky Greccio, aby zinscenoval výjev prvních jesliček. Vánoční půlnoční mše se neúčastní pouze věřící křesťané, ale navštíví ji i lidé, kteří ji berou jako neodlučitelnou součást Vánoc, jdou sem za vánoční atmosférou, zpěvem koled i zamyšlením a zklidněním. Vánoční půlnoční mši neslaví pouze katolíci, ale i další křesťanské církve nejen v Evropě.

V České republice se ta nejproslavenější mše půlnoční koná vždy 24. prosince v katedrále svatého Víta na Pražském hradě. Dle staré pražské pověsti se v kapli sv. Václava účastní mše svaté i sám český kníže svatý Václav, kterého doprovází svatý Vojtěch.

Mezi nejproslavenější půlnoční vánoční mše svaté v Evropě a ve světě samozřejmě patří půlnoční v bazilice svatého Petra ve Vatikánu, v bazilice Narození Páně v Betlémě, v chrámě Neposkvrněného početí Panny Marie v Moskvě, v katedrále Notre-Dame v Paříži, v londýnském Westminsterském opatství, v kostele Hallgrímskirkja v Rejkavíku či v kostele Santa Maria Del Mar v Barceloně.

Podrobné informace, které kostely v ČR a kde slouží půlnoční mši 24. prosince si můžete vyhledat zde.

Autor: Euroskop

Sdílet tento příspěvek