Evropský rok mládeže: 2022

EU se letošní rok rozhodla věnovat mládeži. Snaha není jen zapojit mladé do diskuze o budoucím směřování EU, ale EU si rovněž uvědomuje, že pandemie covidu-19 podstatně omezila právě život mladých a měla na něj často negativní dopad.

EU se letos chystá zaměřit na mladé lidi a zapojit je do tvorby politik EU a zároveň pro ně organizovat aktivity ve všech členských zemích EU. Mladí mají několik příležitostí jak se zapojit do tvorby politik, anebo vycestovat za studiem do jiné členské země. K dispozici jim stále slouží programu Erasmus a rovněž tak Konference o budoucnosti Evropy, skrze kterou můžou sdílet své nápady pro lepší život v rámci EU.

Co se týče počtu mladých v EU, jeden ze šesti občanů EU spadá do kategorie 15 až 29 let. Důležité je zmínit i velkou mobilitu mladých lidí, kdy třetina z nich strávila v roce 2019 dva nebo více týdnů v zahraničí v rámci práce, vzdělávání anebo odborné přípravy. Jak již bylo zmíněno výše, pandemie zasáhla těžce i mladou generace, a to především skrze omezené příležitosti. Třetina mladých lidí uvádí, že má potíže se zvládáním opatření proti pandemii covidu-19 a o dvě procenta vzrostla i nezaměstnanost mladých lidí.

EU hodlá podpořit mladé lidi nejen skrze projekty jako Erasmus, anebo Konference o budoucnosti Evropy, ale rovněž finančně. Poslanci Parlamentu navýšili rozpočet pro programy Erasmus a Evropský sbor solidarity o osm milionů eur.

Evropský rok mládeže. Zdroj: Evropský parlament

Autor: David Březina

Sdílet tento příspěvek