Agentura EU pro otázky azylu zahájila svou činnost

26.01.2022
Euroskop, ČTK

Agentura EU pro otázky azylu (EUAA) nahradila 19. ledna 2022 Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO).

Hlavním cílem nové agentury je zlepšení fungování společného evropského azylového systému, a to především skrze poskytování intenzivnější operativní a technické pomoci samotným členským státům a dále zajištěním jednotného posuzování žádostí o mezinárodní ochranu.

Rada dne 9. prosince 2021 přijala nařízení, kterým se úřad EASO mění na plnohodnotnou agenturu EU. Jde o schválení prvního z návrhů na reformu společného evropského azylového systému a významný krok vpřed v modernizaci postupů EU v oblasti azylu a přijímání žadatelů.

Agentura bude na základě tohoto nového právního předpisu více podporovat spolupráci mezi členskými státy a třetími zeměmi.

Více o agentuře zde: https://euaa.europa.eu/

Autor: Euroskop

Sdílet tento příspěvek