KULATÝ STŮL: Vztahy EU s indopacifickou oblastí z pohledu ČR

29. dubna 2022 se uskuteční prostřednictví­m online platformy Webex Teams další kulatý stůl Národní­ho konventu o Evropské unii, tentokrát na téma: Vztahy EU s indopacifickou oblastí z pohledu ČR. Debata se uskuteční od 9:00 do 11:00. O tématu budou diskutovat zástupci státní­ správy, vzdělávacího sektoru, podnikatelské sféry, sociální­ partneři a další­ pozvaní­ hosté. Odborným garantem tohoto kulatého stolu je Institut pro evropskou politiku EUROPEUM.

I přes výraznou geografickou vzdálenost mezi Evropskou unií (EU) a indopacifickou oblastí vzájemná propojenost obou regionů i strategický význam Indo-pacifiku pro EU i na globální úrovni v posledních letech výrazně posílil. Zároveň se však Indopacifik stává geografickou oblastí se stále zvyšujícím se politickým napětím, které přináší vyšší bezpečnostní riziko pro ČR i celou EU. Z bezpečnostního hlediska je oblast ovlivněna jak vzrůstajícím geopolitickým a ekonomickým vlivem Číny i agresivnější rétorikou a chováním čínských představitelů vůči Tchaj-wanu, Hongkongu či okolí jihočínského moře, tak dalšími konflikty v indopacifickém regionu jako např. v Myanmaru/Barmě, Afghánistánu nebo na korejském poloostrově. V důsledku ruské invaze na Ukrajině navíc zůstává otázkou, jak se nejen Čína, ale i další země Indo-pacifiku k této ruské agresi postaví, a to včetně dodržování sankcí vůči Ruské federaci. USA, EU jako celek i jednotlivé členské státy (např. Německo, Francie, Nizozemí) reagovaly na mezinárodněpolitické změny v Indo-pacifiku zveřejněním strategií pro tuto oblast. ČR na podobné strategii zatím pracuje, nicméně vzhledem k nadcházejícímu českému předsednictví Rady EU je situace v regionu jednou z jejích hlavních priorit.

Hlavní­mi diskuzní­mi okruhy tohoto kulatého stolu jsou:

  1. Jak se nový geopolitický kontext v důsledku války na Ukrajině projeví v indopacifické oblasti, včetně vztahů s Čínou, a jak by měla EU reagovat?

  2. S kterými dalšími partnery by měla EU spolupracovat a na které by se měla přednostně zaměřit ČR v rámci svého předsednictví Rady EU?

  3. Na které sektory v rámci evropské indo-pacifické strategie by se měla EU nejvíce zaměřit a které by měla ČR preferovat v rámci předsednictví Rady?

KULATÝ STŮL: Teritoriální rozměr vnitřního trhu v globální konkurenci

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality