Evropský mírový nástroj a podpora afrických zemí

Rada EU přijala rozhodnutí, kterým se zavádí opatření pomoci v rámci Evropského mírového nástroje na podporu Africké unie v hodnotě 600 milionů eur. EU znovu potvrzuje, že je pevně odhodlána podporovat partnerství mezi EU a Africkou unií (AU) a vzájemnou spolupráci v oblasti míru a bezpečnosti.

Tříleté opatření pomoci na období 2022–2024 pokračuje v osvědčeném poskytování dlouhodobé podpory EU pro mírové operace vedené africkými zeměmi. Africká unie bude díky němu moci podle potřeby požádat o podporu pro jednotlivé mírové operace, což umožní rychlou reakci na události relevantní pro bezpečnost na africkém kontinentu. Přijatá podpora je v souladu se závazkem EU posílit multilateralismus, a zejména klíčovou úlohu AU, pokud jde o mír a bezpečnost na africkém kontinentu. Je důležitou součástí obnovené a posílené spolupráce EU a AU v oblasti míru a bezpečnosti, jak bylo oznámeno v prohlášení z nedávného summitu obou organizací.

V rámci tohoto rozhodnutí Rady schválil Politický a bezpečnostní výbor další podporu za účelem zvýšení operativní účinnosti mnohonárodní smíšené jednotky proti Boko Haram v partnerství s Africkou unií a pro vytvoření bezpečného prostředí v oblastech postižených činností skupiny Boko Haram a dalších teroristických skupin. Jedná se o první akci podporovanou v rámci nového opatření pomoci na podporu mírových operací vedených africkými zeměmi. Ke zdrojům, které již byly v rámci Evropského mírového nástroje ve prospěch mnohonárodnostní jednotky uvolněny, přidá EU 10 milionů eur, čímž svou celkovou podporu navýší na 20 milionů eur a umožní prodloužení poskytnuté podpory do konce roku 2022. Předchozí podpora, vztahující se na období od 1. ledna do 30. června 2022, byla dohodnuta 16. prosince 2021.

Evropský mírový nástroj – stručná historie

Dne 22. března 2021 přijala Rada rozhodnutí o zřízení Evropského mírového nástroje (EPF). Jedná se o mimorozpočtový nástroj, jehož smyslem je posílit schopnost Unie předcházet konfliktům, budovat mír a posilovat mezinárodní bezpečnost tím, že v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP) umožní financování operačních akcí, které souvisejí s vojenstvím nebo obranou. Počínaje rokem 2021 tento nástroj nahrazuje a rozšiřuje dřívější finanční nástroje v této oblasti, konkrétně mechanismus Athena a africký mírový projekt.

Evropský mírový nástroj působí z pověření a pod vedením výboru, který se skládá ze zástupců každého členského státu EU a kterému předsedá zástupce předsednictví Rady.

Evropský mírový nástroj řídí:

  • správce pro operace
  • velitel operace pro každou jednotlivou operaci nebo misi
  • správce pro opatření pomoci
  • příslušný účetní pro každý z pilířů

Zdroj: Rada EU

Sdílet tento příspěvek