Průmysl 4.0 a digitální transformace: Výzvy a příležitosti digitální a zelené transformace

Ve čtvrtek 28. dubna uspořádalo Eurocentrum Ostrava online debatu s názvem „Průmysl 4.0 a digitální budoucnost Česka: výzvy a příležitosti digitální a zelené transformace“. Debata byla součástí cyklu regionálních tematických debat v rámci příprav českého předsednictví v Radě EU.

Hosty, kteří přispěli do debaty, byli pan Martin Duda, vedoucí oddělení rozvoje a člen předsednictva Technologické agentury ČR, který zároveň působí na Národním superpočítačovém centru IT4Innovations VŠB-TUO na pozici konzultanta pro obchodní strategii, dále Kateřina Kalužová, která zastává pozici manažerky pro oblast digitální ekonomiky ve Svazu průmyslu a dopravy ČR a Martin Jurek, koordinátor strategického projektu MSK digital.

V čem spočívá význam zelené a digitální transformace?

Martin Duda považuje dle svých slov digitální transformaci za velmi důležitou, už kvůli tomu, že digitální technologie jsou pro nás velice podstatné v každodenním životě. O zelené transformaci hovořil v souvislosti se zhoršujícím se životním prostředím vlivem spalování fosilních paliv. Obě transformace jsou propojené, díky technologiím můžeme napomáhat ke zlepšování životního prostředí. Důkazem je ostatně i tato debata, která se uskutečnila online.

Martin Jurek na svého předřečníka plynule navázal. Konstatoval, že se se vším již řečeným ztotožňuje a dodává, že digitalizace je nástroj, který je schopný optimalizovat výrobní i nevýrobní procesy a ušetří mnoho času, energie a materiálu. Jako poslední se ke slovu dostala Kateřina Kalužová, jež uvedla, že transformace nám nabízí hodně možností, například v podobě urychlení digitálních projektů.

Jaké prostředky hrají v oblasti digitalizace hlavní roli?

Klíčová otázka ohledně podněcování digitalizace zní: Jedná se o evropské peníze, státní či jiné, například lokální, prostředky? Podle Martina Dudy při pohledu do minulosti i do budoucna hlavní roli sehrávají evropské peníze obsažené ve strukturálních fondech. Bez těchto evropských dotací by zde nebyl žádný superpočítač či jiné významné projekty. Zároveň ovšem dodává, že některé menší projekty se neobejdou ani bez státních investic.

Jsou nástroje na redistribuci prostředků do regionů dobře nastavené?

Co se témat týče, dle Martina Jurky je velice důležitá právě zelená transformace vzhledem k tomu, že dříve zde bylo životní prostřední silně zanedbáváno. Jednou z příčin byl i rozšířený těžký průmysl. A právě tato transformace by mohla přinést největší změny.

Kateřina Kalužová podotkla, že proces digitální transformace je komplikovaný ve všech regionech, ať už se jedná o Prahu či Moravskoslezský kraj. Jedním z primárních problémů investic a správného rozvíjení firem je i to, že zde není dostatek kvalifikovaných pracovníků, kteří by se tímto zabývali. Dalším problémem je nedostatek financí, který znemožňuje podnikům vyhledávat a prezentovat se na atraktivních místech Na závěr Kalužová dodala, že o těchto problémech se ví a mělo by se na nich začít pracovat, protože například Moravskoslezský kraj rozhodně potenciál má.

Autor: Julie Drážďanská, psáno pro Euroskop; Pixabay.com

Sdílet tento příspěvek