KULATÝ STŮL: Závěry a implementace výstupů Konference o budoucnosti Evropy

3. června 2022 se uskuteční prostřednictví­m online platformy Webex Teams další kulatý stůl Národní­ho konventu o Evropské unii, tentokrát na téma: Závěry a implementace výstupů Konference o budoucnosti Evropy. Debata se uskuteční od 9:00 do 11:00. O tématu budou diskutovat zástupci státní­ správy, vzdělávacího sektoru, podnikatelské sféry, sociální­ partneři a další­ pozvaní­ hosté. Odborným garantem tohoto kulatého stolu je Institut pro evropskou politiku EUROPEUM.

Zapojení evropských občanů do diskuzí o budoucích prioritách a výzvách Evropské unie bylo Francií a Německem, myšlenkovými zakladateli Konference o budoucnosti Evropy (Konference), prezentováno jako přelomová událost evropské integrace. Od svého vzniku se však Konference potýká s komplikacemi a nejasnostmi ohledně reálného dopadu výstupů z diskuzí na fungování Unie. Zahájení Konference nejdříve pozdržely pandemie covidu-19 a meziinstitucionální spor o to, kdo ji povede. I přes to, že již byla zveřejněna doporučení občanů, není stále zcela jasné, jak budou získané výstupy reflektovány. Právě rozdílné názory politických aktéru ohledně výstupů Konference se některým jeví jako hlavní problém tohoto „občanského cvičení“, které i kvůli nízkému zájmu veřejnosti a médií může navozovat dojem nenaplněného potenciálu. Problémem implementace výstupů Konference pak může být i příliš široký tematický záběr či aktuální válka na Ukrajině, která staví výstupy občanských panelů do jiné politické reality. Následující měsíce budou tedy klíčové pro to, aby Konference dokázala naplnit alespoň část potenciálu a zanechala tak pozitivní dopad na budoucnost Unie. Na straně členských států bude i na aktuálním předsednickém triu, jehož je Česká republika součástí, aby dokázalo najít jednotu ohledně implementace výstupů Konference.

Hlavní­mi diskuzní­mi okruhy tohoto kulatého stolu jsou:

  1. Jak docílit toho, aby byla závěrům Konference přikládána vetší pozornost občanů a médií?

  2. Jak zajistit úspěšnou implementaci výstupů KOBE?

  3. Je vhodné využívat některé aspekty Konference i po jejím ukončení? A jakou roli v tomto může Česká republika hrát?

KULATÝ STŮL: Teritoriální rozměr vnitřního trhu v globální konkurenci

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality