Energie v červnu 2022

Rada a EP potvrdily pravidla pro uskladňování plynu 

  • Rada a EP uzavřely rychle dohodu o podmínkách naplňování plynových zásobníků na příští zimu

Krátce…

Rada a EP potvrdily pravidla pro uskladňování plynu 

  • Rada i EP potvrdily oficiálně dohodu z května 2022.
  • Plynové zásobníky budou před nadcházející zimou naplněny z 80 %.

Plénum EP 23. 6. 2022 schválilo a Rada 27. 6. 2022 oficiálně dokončila legislativní proces schválením návrhu o pravidlech pro naplnění plynových zásobníků v EU, který Komise předložila v březnu 2022. Dohodu zástupci EP a Rady uzavřeli v květnu 2022 (více v příspěvku „Instituce se dohodly na uskladňování plynu”, Energie v květnu 2022). Komise rychlost jednání ocenila. Nařízení stanoví, že podzemní zásobníky plynu na území členských států budou muset být před začátkem zimy 2022/2023 naplněny alespoň z 80 % své kapacity a před začátkem následujících zimních období z 90 %. EU bude navíc kolektivně usilovat o to, aby byly v roce 2022 celkové kapacity podzemních zásobníků plynu naplněny z 85 %. Členské státy v závislosti na situaci cílů uskladňování mohou částečně dosáhnout započtením zásob zkapalněného zemního plynu (LNG) nebo alternativních paliv. Naopak státy s velkými skladovacími kapacity v nepoměru k jejich vnitrostátní spotřebě mohou naplnit pouze z 35 %. Povinnosti týkající se doplnění skladovacích kapacit skončí 31. 12. 2025, zatímco povinnosti provozovatelů zásobníků týkající se certifikace budou platit i po uvedeném datu. Nařízení uděluje výjimku Kypru, Maltě a Irsku, jelikož nejsou přímo propojeny s plynárenskými soustavami jiných členských států.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality