Zaměstnanost a sociální věci v červnu 2022

dohodly na novém právním předpisu o minimálních mzdách, Instituce se dohodly na zlepšení genderové vyváženosti v řídících a dozorčích orgánech společností, Rada přijala závěry o právech dítěte

Pokračovat ve čteníZaměstnanost a sociální věci v červnu 2022

Institucionální záležitosti v červnu 2022

Komise doporučuje aby Rada udělila status kandidátské země EU Gruzii, Moldavsku a Ukrajině, Komise navrhla rozpočet na rok 2023, Členské státy eurozóny doporučily, aby se Chorvatsko stalo 20. členem eurozóny, Rada vydala doporučení pro jednotlivé členské země

Pokračovat ve čteníInstitucionální záležitosti v červnu 2022

Životní prostředí v červnu 2022

Rada a EP přijaly vyjednávací postoje ke klíčové části balíku Fit for 55, Komise navrhuje omezení rizika a používání pesticidů a právní rámec ochrany přírody, Rada podpořila opatření proti globálnímu odlesňování, Rada a EP se shodly na další regulaci přítomnosti perzistentních organických znečišťujících látek v odpadu

Pokračovat ve čteníŽivotní prostředí v červnu 2022