Vnější obchodní vztahy v červnu 2022

VB nadále neplní protokol k Severnímu Irsku po brexitu, tvrdí Komise, Komise chce více prosazovat zelené a sociální parametry obchodních dohod 

  • Komise vede nadále spory s VB o naplňování ustanovení protokolu k Severnímu Irsku
  • Komise chce v rámci nového přístupu aplikovat i sankce za neplnění

Krátce…

VB nadále neplní protokol k Severnímu Irsku po brexitu, tvrdí Komise

  • Komise zahajuje další řízení kvůli neplnění povinností VB.
  • Hlavní problém souvisí s dodržováním sanitárních a fytosanitárních pravidel EU.

Komise 15. 6. 2022 zahájila proti VB řízení kvůli neplnění významných částí Protokolu o Irsku a Severním Irsku. Cílem 2 zahájených řízení o nesplnění povinnosti je obnovit soulad s protokolem v řadě klíčových oblastí. Jedná se o neplnění povinností podle sanitárních a fytosanitárních pravidel EU. VB zejména neprovádí nezbytné kontroly a nezajišťuje odpovídající personální obsazení a infrastrukturu na stanovištích hraniční kontroly v Severním Irsku. Vydala rovněž pokyny, které mají za následek neuplatňování práva EU. 2. bodem je neposkytnutí některých statistických údajů o obchodu týkající se Severního Irska. Komise také rozhodla, že v řízení o nesplnění povinnosti zahájeném 15. 3. 2021 přistoupí k vydání odůvodněného stanoviska, tedy 2. fázi řízení. Jedná se o certifikační náležitosti pro pohyb zemědělských a potravinářských produktů. V dalším kroku může Komise žalovat VB u SDEU. VB má 2 měsíce na to, aby na výzvy reagovalo. Komise dnes zároveň předložila další podrobnosti k možným řešením, která navrhla v říjnu 2021 s cílem usnadnit pohyb zboží mezi VB a Severním Irskem. Cílem je poukázat na to, že řešení pro pohyb zboží mezi VB a Severním Irskem je možné nalézt v protokolu, a to rychle. EU nesouhlasí s projednáváním protokolu od základu znovu (více v příspěvku „Komise navrhuje individuální opatření ve prospěch Severního Irska”, Vnější obchodní vztahy v říjnu 2021).

Komise chce více prosazovat zelené a sociální parametry obchodních dohod 

  • Komise se chce více zaměřit na provádění ustanovení obchodních dohod týkajících se udržitelného rozvoje. 
  • Nový přístup má zahrnovat i uplatňování sankcí.

Komise 22. 6. 2022 představila formou sdělení nový plán na zvýšení přínosu obchodních dohod EU pro ochranu klimatu, životního prostředí a pracovních práv na celém světě s cílem posílit provádění a prosazování kapitol o obchodu a udržitelném rozvoji ve svých obchodních dohodách. Součástí nového přístupu bude zejména použití obchodních sankcí za porušení základních ustanovení o obchodu a udržitelném rozvoji. Bude se uplatňovat u budoucích a případně i u probíhajících jednání. Spolupráce s partnerskými zeměmi má být zaměřena na výsledky a založená na prioritách, má být více podporováno zapojení občanské společnosti a větší důraz na provádění a prosazování. Sdělení navazuje na strategii Komise k nové obchodní politice (více v příspěvku „Komise představila plány nové obchodní politiky”, Vnější obchodní vztahy v únoru 2021).

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality