Zemědělství a rybolov v červnu 2022

Rada a EP dosáhly dohody o statistikách v zemědělství

  • Trialog skončil dohodou Rady a EP o nových požadavcích na statistické údaje v zemědělství

Krátce…

Rada a EP dosáhly dohody o statistikách v zemědělství

  • Instituce se shodují, že EU potřebuje přesnější statistické údaje o zemědělských vstupech a produktech.
  • Požadují ovšem 3leté přechodné období.

Zástupci Rady a EP 2. 6. 2022 se dohodli na novém nařízení o statistice zemědělských vstupů a výstupů (SAIO). Zlepšení a posílení statistiky zemědělských vstupů a produktů by mělo přispět ke zlepšení znalostí o zemědělských postupech a produkci v souvislosti se SZP, Zelenou dohodou pro Evropu a strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“ (v příspěvku „Členské státy projednaly strategii od zemědělce ke spotřebiteli”, Zemědělství a rybolov v říjnu 2019). Cílem má být poskytovat přesnější statistické údaje o zemědělských vstupech (cenách osiva, pesticidů, krmiv atd.) a produktech (rostlinné a živočišné výroby a cenách) shromažďovaných od zemědělských podniků, z administrativních zdrojů, od zprostředkovatelů (mlékáren atd.), velkoobchodních subjektů a organizací trhu. Zástupci se dohodli na oblasti působnosti nového nařízení SAIO, četnosti předávání shromážděných údajů, a to zejména v případě přípravků na ochranu rostlin a ekologického zemědělství. U ekologického zemědělství je podle nich třeba zajistit, aby dostupné statistiky byly v souladu s ostatními statistikami zemědělské produkce tak, že se začlení do souborů údajů. Součástí dohody je 3leté přechodné období od roku 2025 u přípravků na ochranu rostlin. Od základního roku 2028 má shromažďování údajů probíhat každý rok a od roku 2030 mají údaje každoročně zveřejňovány na základě společného seznamu reprezentativních plodin. To je podmíněno existencí elektronických registrů pro profesionální uživatele přípravků na ochranu rostlin. Návrh Komise předložila v únoru 2021.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality